قانون اضافه کاری چیست؟

قانون اضافه کاری چیست؟

قانون اضافه کاری چیست؟

فرض کنید شما به عنوان حسابدار در یک شرکت یا سازمانی مشغول به کار هستید ، در شرکت شما اشخاص دیگری هم مشغول به کار می باشند. این اشخاص در ازای کاری که ارائه می دهند مستلزم دریافت دستمزد می باشند ، آیا شما به عنوان حسابدار حقوق و دستمزد فکر کرده اید که برای محاسبه حقوق و دستمزد خود و دیگر اشخاص به چه اطلاعاتی نیاز خواهید داشت ؟ برای انجام محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل تولید ، ملزم به رعایت چه دستورالعمل هایی خواهید بود ؟ توجه داشته باشید که آماده سازی اطلاعات مربوط به کارکرد کارکنان با استناد به قانون کار انجام می گیرد . بنابراین این در این مقاله با قوانین مربوط به کارکرد پرسنل از جمله اضافه کاری و دیگر اجزای آن آشنا خواهید شد ، تا توانایی این را داشته باشید که حقوق و دستمزد اشخاص را به درستی محاسبه کنید تا حقی از کسی زایل نگردد .

معمولاً در اغلب شرکت ها آیین نامه هایی مبنی بر کارکرد درست پرسنل وجود دارد که توسط مقامات صلاحیت دار وضع و در معرض اجرا قرار می دهند . آیین نامه های موجود در شرکت ها عبارت اند از : آیین نامه های استخدامی ، انضباطی ، حقوق و دستمزد و غیره … .

هر کدام از کارگران به موجب ماده ۵۱ قانون کار ، مدت زمانی را در شرکت به منظور انجام کار سپری می کنند . به این ساعاتی که کارگر نیرو، توانایی و وقت خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد ، ساعت کاری موظف گفته می شود . ساعت کاری موظف در شرکت ها بر اساس حجم کاری متفاوت است اما شایان ذکر است که ، ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز کند .

به موجب تبصره‌ ۱ ماده ۵۱ قانون کار،  کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آن ها می تواند ساعات کار را در بعضی از روز های هفته کمتر از میزان تعیین شده و در دیگر روز ها بیشتر (اضافه) بر این میزان مشخص کند ، به شرط این که مجموع ساعات کار در یک هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند . در کار های سخت و زیان آور و زیر زمینی ساعت کار روزانه نباید از ۶ ساعت و ساعت کار هفتگی نباید از ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید .

کارکرد پرسنل بر اساس دو مبنا شناور است و با توجه به شغل (کار) مورد نظر تعیین می شود . این دو مبنا از کارکرد عبارت اند از : ۱_ کارکرد ساعتی ، ۲_ کارکرد روزانه .

کارکرد ساعتی : در مورد پرسنلی و افرادی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند کارکرد آنان به نسبت ساعات کار انجام شده ، محاسبه می شود .

کارکرد روزانه : کارکرد روزانه در مواردی که نیاز های کاری چند ماه یا چند سال طول بکشد و نیاز به پرسنل تمام وقت یا  دائم باشد ، دستمزد پرسنل به صورت ماهیانه محاسبه و پرداخت می شود ، در این گونه موارد کارکرد پرسنل به صورت روزانه محاسبه و پرداخت می شود . توجه داشته باشید که ، در اغلب موارد کارکرد روزانه نیز به ساعت تبدیل می‌شود .

اضافه کاری چیست؟

در یک تعریف عمومی و بسیار ساده اضافه کاری این چنین بیان می شود، اضافه کاری یعنی واگذار کردن کار اضافی به یک کارگر یا کارمند. البته برای در نظر گرفتن و محاسبه اضافه کاری شرایطی در نظر گرفته شده است که باید هم کارفرمایان و هم کارگران و کارمندان آن ها را مد نظر داشته باشند . به عبارتی دیگر ، انجام کار بیش از ساعات تعیین شده در قانون کار را اضافه کاری می گویند .

اضافه کار در قانون کار از چه شرایطی برخوردار است ؟

مطابق قانون کار ساعات کاری هر کارگاه باید ۴۴ ساعت در هفته و از ۸ ساعت در طول روز باشد و از این میزان تجاوز نکند. بر اساس ماده ۵۹ قانون کار در صورت انجام کار بیشتر از ساعت کار موظفی باید اضافه کار محاسبه شود که دارای شرایط مخصوصی است. که در ادامه به توضیح این شرایط خواهیم پرداخت :

۱- طبق توافق میان کارگر و کارفرما صورت گیرد

۲- هزینه اضافه کار محاسبه و مبلغ پرداختی بابت این ساعات اضافه کاری باید به کارگر پرداخت شود

۳- به صورت موقت باشد، از ۴ ساعت در روز بیشتر نباشد به جز در شرایط اضطراری

۴- کارگر شیفت شب کار نباشد

۵- کارگر به کارهای سخت و زیان آور مشغول فعالیت نباشد

۶- کارگر نوجوان نباشد

نکته قابل توجه ، محاسبه اضافه کاری زمانی تحقق می یابد که ساعات کاری تکمیل شده باشد. در مواردی که ساعات کار اضافه کار بیشتر از حد معمولی (منظور ساعات کار معمول در سازمان که لازم است انجام شود) میزان ساعات، اضافه کاری محسوب نمی شود.

همچنین بخوانید : اصول حسابداری چیست؟

نحوه محاسبه اضافه کاری

نحوه محاسبه اضافه کار

در شرایطی که کارگر بیشتر از ساعات کار خود، به فعالیت در محل کار (کارگاه تولید) مشغول باشد، شامل اضافه کاری خواهد شد. برای اساس مصوبات تأیید شده توسط قانون کار برای هر ساعت اضافه کاری، کارفرما باید ۴۰ درصد از مزد هر ساعت کاری را به کارگر پرداخت کند. نرخ ساعت کاری جزء عوامل مهم و حائز اهمیت در محاسبه ساعات کاری و اضافه کاری است. با توجه و استناد به این نکته ، باید نرخ یک ساعت کار کارگر حساب شود و به ازای هر یک از ساعات اضافه کاری، علاوه بر مبلغ معمول دستمزد ، ۴۰ درصد از نرخ عادی را هم به عنوان دستمزد پرداخت کرد.

در اصل فرمول اضافه کاری، دستمزد یک ساعت کار معمولی ضربدر ۱.۴ می باشد .

( حقوق یک ساعت اضافه کار= حقوق یک ساعت کار عادی * ۱.۴)

آیا دستمزد دریافتی در روز های تعطیل اضافه کار است ؟

حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در ایام تعطیل، مطابق قانون کار اضافه کار محاسبه می شود و در هر ساعت کاری 40% اضافه بر دستمزد روزهای عادی دریافت می کنند. با این حال امکان دارد که این وجه میان کارفرما و کارگر بیشتر از این درصد مشخص شده باشد که با قانون کار به هیچ وجه مغایرتی ندارد.

سازمان تعیین ساعات کاری و اضافه کاری، اداره امور اجتماعی کار است. مطابق این قانون در صورتی که کارگر با اختیار خودش به انجام اضافه کاری تمایل داشته باشد، و ساعات بیشتر از ساعات معین شده توسط وزارت کار باشد، نیازی نیست که به اداره کار مطلع شود . اما در شرایطی که کارفرما قصد اضافه کاری بیشتر از ساعات معین شده توسط وزارت کار داشته باشد، باید اداره کار اطلاع داشته باشد .

فوق العاده اضافه کاری چه تفاوتی با اضافه کاری دارد ؟

اضافه کاری به این معنا است که ، فرد ساعاتی بیشتر از ۸ ساعت نسبت به کار اشتغال داشته باشد ، که مبلغ آن برابر با حقوق عادی فرد می باشد. فوق العاده اضافه کاری وجهی است که بیشتر از مبلغ کارکرد عادی فرد بوده و بابت کارکرد اضافه کاری پرداخت می شود. نرخ هر یک ساعت اضافه کار 140,000 تومان می باشد که از این مبلغ 40,000 تومان آن بابت فوق العاده اضافه کاری و 100,000 تومان بابت یک ساعت کار عادی در نظر گرفته می شود.

نکاتی مؤثر و مفید در مدیریت ساعات اضافه کاری

اکنون در این قسمت از متن به توضیح روشی می پردازیم که برای مدیریت موثر اضافه کاری آورده شده است و کارفرمایان این اختیار را دارند که از آن برای مدیریت صحیح اضافه کاری استفاده کنند :

پیگیری ساعت کار کارگران :

حقوق ساعات اضافه کاری می‌تواند بر مبلغ حقوق و دستمزد (مزد) شما مؤثر باشد و نظارت بر ساعات کار و حقوق اضافه کاری می‌تواند به کارفرمایان کمک کند تا بتوانند با ایجاد برنامه ریزی های بهتر و دقیق هزینه ‌ها را شناسایی کنند .

فوق العاده اضافه کاری چه تفاوتی با اضافه کاری دارد ؟

ارتباط و مذاکره :

 قرار دادن اضافه کاری در مشاغل خاص می‌تواند آنها را به پیشروی بهتر سوق دهد و سرعت کار را برای تولید بیشتر افزایش دهد  و مجموعه را در مورد وظایفی که به آن‌ ها محول شده جلو اندازد. به صورت مستمر و منسجم با تیم خود در ارتباط باشید تا دریابید که برای پیشبرد کارها نیاز است اضافه کاری اجرا شود و یا به استخدام اشخاص جدید در مجموعه اقدام کنید. علاوه بر این، مطمئن می ‌شوید که کارمندان در زمان های ضرور اضافه کاری را اجرا می‌کنند و هیچ شخصی خارج از قانون ساعت کاری بیشتری ندارد.

آموزش صحیح :

 گروه ها را برای پذیرفتن کارهای متعدد و حجم کار زیاد آموزش دهید. این کار نیاز به اضافه کاری را کاهش داده و به اعضای گروه کمک می‌کند تا استفاده از پتانسیل خود را به حداکثر برسانند.

کارمندان و کارگران را به شکل صحیح مدیریت و طبقه بندی کنید:

وظایف محول شده به کارمندان و کارگران ، مبلغ دستمزد و رابطه آن ها را با شرکت خود مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید بررسی کنید که آیا کارمندان خود را به درستی طبقه بندی کرده اید یا نه . اگر در مورد طبقه بندی کارمندان اطمینان ندارید، با یک متخصص یا مشاور کسب و کار در این زمینه مشورت کنید.

معرفی یک نرم افزار برای محاسبه اضافه کاری

 یک نرم افزار حقوق و دستمزد پر کاربرد قابلیت محاسبه مزایای کارکنان از جمله اضافه کاری خیلی راحت تر و سریع ‌تر را دارد. نرم افزار حقوق و دستمزد آرپاکو یکی از نرم افزار های حسابداری می‌باشد که قابلیت محاسبه مبلغ اضافه کاری و همچنین ثبت فرمول اضافه کاری در محاسبات به شکل خودکار را دارد. برای محاسبه اضافه کاری در نرم افزار حقوق و دستمزد آرپاکو می توانید با دسترسی به اینترنت و مراجعه به قسمت عوامل حقوق و کارکرد یک عامل حقوقی و یک عامل کارکردی برای اضافه کاری تعریف نمود. در نهایت بخش عوامل فرمول برای عامل حقوقی فرمول اضافه کاری ، مبلغ را محاسبه  کرده و سپس آن را ثبت می کنید تا در نهایت با وارد کردن ساعات اضافه کاری هر شخص در عامل کارکردی اضافه کاری، با هر بار محاسبه حقوق، نرم افزار به صورت خودکار مبلغ اضافه کاری افراد را محاسبه نموده و به حقوق دریافتی کارکنان در ماه مورد نظر اضافه می ‌نماید.

  • کلام آخر

اضافه کاری کارکنان ، شامل تعداد ساعات کاری آن ها می ‌باشد که علاوه بر ساعات مقرر، در محل کار خود مشغول فعالیت بوده اند. کارکنان می ‌توانند با اختیار و رضایت خود و کارفرما حداکثر ۴ ساعت در طول هر روز اضافه کاری ، کار کنند و بابت ساعات اضافه کاری خود ۴۰درصد بیشتر حقوق دریافت نمایند.

نرم افزار حسابداری

آپدیت جدید ویندوز 11 و بی نیازی به گذرواژه ها

ChatGPT

نسخه ی جدید ChatGPT می‌تواند مکالمه‌ی صوتی با کاربر برقرار کند

جانی آیو مدیر اسبق اپل

مدیر سابق اپل، آیفون هوش مصنوعی را میسازد

تلگرام تبدیل به سوپر اپلیکیشن میشود

رونمایی سامسونگ از گلکسی رینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up