حساب کل چیست

تعریف حساب تفصیلی و معین در حسابداری

تعریف حساب تفصیلی و معین در حسابداریخانه/تازه های تکنولوژیدر حال حاضر به دلیل وجود موارد محاسباتی بسیار زیاد و ثبت فرآیند های مالی متعدد در شرکت ها و مؤسسات ، واحد حسابداری برای نتیجه مطلوب و استقرار بیشتر نظم و مرتب بودن داده های مالی و عملیاتی ، اقدام به تفکیک درآمد ها و هزینه…
گزارش خرید و فروش فصلی

گزارش خرید و فروش فصلی چیست؟

گزارشات خرید و فروش فصلیخانه/تازه های تکنولوژیپیش از آن که به‌ سراغ معنا و مفهوم خرید و فروش فصلی که موضوع تخصصی مطلب اکنون است برویم ، با یکدیگر به بررسی و دقیق واژه بنگاه یا بنگاه اقتصادی می پردازیم . بنگاه اقتصادی چیست ؟ در علم حسابداری و فرآیند های محاسباتی مربوط به این‌…
اوراق چیست؟

اوراق بهادار چیست؟

اوراق بهادارخانه/تازه های تکنولوژیدر جوامع پیشرفته و رو به رشد امروزی اکثریت افراد واژه اوراق بهادار ، سهام و یا بورس را شنیده اند و با آن سر و کار دارند ، حتی افرادی هم که نسبت به این مسائل بی توجه اند باز هم نام اوراق را از گفته های دیگران ، رسانه های…
تسعیر ارز در حسابداری چیست ؟

حساب ارزی چیست؟

حساب ارزیخانه/تازه های تکنولوژیممکن است در شرایط کاری و گاهی برای پرداخت های مالی خارج از کشور ، نیاز به حساب های ارزی داشته باشید . اما داشتن حساب ارزی تابع مجموعه قوانین و موارد الزامی است که باید حتماً در ابتدا آن ها را انجام داده و سپس نسبت به افتتاح حساب اقدام کنید…
فهرست