فناوری اطلاعات در حسابداری

نقش فناوری اطلاعات در حسابداری

نقش حسابرسان فناوری اطلاعات

از اساسی ترین امور کاری حسابداران که جزو وظایف آن ها هم می باشد ، ارائه اطلاعات جامع و مفید به کارفرما برای پیشرفت و ارتقاء سطح کیفیت در تصمیمات اخذ شده ، است . که فناوری اطلاعات در این حوزه قادر است کمک های فراوانی به آن ها ارائه کند .

در شرکت ها و همچنین سازمان های مختلف ، محیط و ساختار کاری آن ها همیشه و در همه ی مراحل با تغییر و توسعه همراه می باشد که نقش فناوری اطلاعات در تغییر و پیچیده کردن آن بسیار زیاد است و می تواند منجر به ایجاد تاثیرات بسزایی شود. با این شرایط شرکت ها و سازمان ها به دنبال فناوری جدید برای افزایش روند پیشرفت و موفقیت کسب و کار خود هستند که منجر به پیچیدگی ساختار سیستم های آن ها می شود.

نقش حسابرسان فناوری اطلاعات

حسابرسان فناوری اطلاعات نقش مؤثری برای ارائه تضمین صحیح و دقیق کنترل ها اکنون تکامل یافته است و البته ، مسئولیت کسب اطمینان از کامل بودن کنترل های داخلی توسط مدیریت هنوز در جای خود پابرجا است. نخستین نقش حسابرسی به جز در مباحث خدمات مشاوره مدیریت، اطمینان از این است که آیا کنترل های داخلی در مکان های مناسب و مطمئن تعریف شده و در حال اجرایی هستند یا نه و یا این که اجزای آن ها دارای روشی کاربردی و موثر می باشد. بنابراین ، در زمانی که مدیریت نقش اطمینان بخش را دارد افراد حسابرس نقش بیمه کننده را دارا می باشند.

  • حسابداری

در کتب های حسابداری و علم اطلاعات تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است اما در واقع حسابداری هنر ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص و گزارشگری اطلاعات مالی در قالب اعداد قابل سنجش و مکفی می باشد . در نقطه شروع حسابداری ابتدا به‌ صورت یک طرفه در دفاتر اجرا می شد، به این معنا که تنها درآمد ها و هزینه ها ثبت می شدند . اما با گذشت زمان و رونق گرفتن دانش مالی حسابداری به شکل دو طرفه تکمیل گردید که در آن هر دو طرف بدهکار و بستانکار مد نظر قرار می گیرد . با در نظر گرفتن چهار عنصر اصلی حسابداری که شامل (ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص و گزارشگری) است ، دیده می شود که پیچیدگی و شدت سختی در سیستم دو طرفه خیلی بیشتر از سیستم یک طرفه است که با ورود فناوری اطلاعات به عرصه حسابداری قسمتی از این پیچیدگی ها برطرف شده است . از همین منظر به نظر می رسد تحلیل و بررسی آثار فناوری اطلاعات بر هر کدام از چهار عنصر اصلی تعریف حسابداری می تواند در تبیین رابطه بین حسابداری و فناوری اطلاعات مفید واقع شود.

فناوری های جدید در حسابداری

وجود فناوری های جدید در حسابداری کمک شایانی به ساده سازی و تسهیل فعالیت های مربوط به این شغل می کنند و با ارتقاء علم و اندوخته های نیرو های اکتیو در این حرفه ، آنان را برای تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق و صحیح اعداد و ارقام مکتوب شده (ثبت شده) در صورت های مالی و مقادیر آماری قدرتمند و قوی کرده اند . این پیشرفت ها و افزایش درجات منجر به زیاد شدن قابلیت های حسابداران به شکلی غیر قابل وصف برای تفسیر داده های مالی نیز افزایش داده و آن ها را علاوه بر یک مشاور مالی به یک رایزن خوب در مبحث کسب و کار نیز مبدل کرده است .

فناوری های جدید در حسابداری و ابتکار در نرم افزار های مالیاتی

همان گونه که مستحضر هستید اغلب نرم افزار های حسابداری در حداقل ترین حالت ممکن هر سال یک مرتبه به روز رسانی هایی را از شرکت سازنده دریافت می کنند . شرکت های متولی فعالیت های مالیاتی هم با ارائه این نرم افزارها در کنار فایل های به روز رسانی آن ها منجر به این اتفاق شده اند که دقت در امور حسابداری تا مقدار فراوانی افزایش پیدا کند و اشتباهات  حسابداران هم در این حیطه کاهش پیدا کند. در حقیقت این نرم افزار ها کمک می ‌کنند تا مؤدیان مالیاتی به منظور خود یعنی پرداخت مالیات منصفانه و جلوگیری از مجازات های مالیاتی دست پیدا کنند و برسند و همچنین امور حسابرسی نیز ساده تر و با عملکرد بهتر و بیشتری انجام دهند .

همچنین بخوانید : اصول حسابداری چیست؟

فناوری های جدید در حسابداری

فضای ذخیره و رایانه ‌های ابری

محاسبات حل شده در این سری از رایانه ها در بستر اینترنت صورت می ‌گیرد و خدمات خود را از این راه به مشتریان مختلف ارائه می دهند . این فناوری جدید به حسابداران این قابلیت و دسترسی را می دهد تا فعالیت ها و امورات فعالیتی خود را از هر مکانی و فقط با اتصال به اینترنت انجام دهند ، علاوه بر این ها افراد حسابدار توانایی این را دارند که در فضای ذخیره ابری ، تمامی داده ها و اطلاعات خود را سیو کرده تا دیگر استرس مفقود و ناپدید شدن یا از بین رفتن آن ها نباشند و در عین حال بتوانند در هر زمان به آن ها دسترسی داشته باشند . همچنین این فناوری به حسابداران می ‌تواند کمک کند تا زمان بیشتری را جهت ارتباط و همفکری با مشتریان و مراجعه کنندگان خود و تمرکز بر روی عملکرد های مالی آن ها داشته باشند و خدمات مشاوره ای مالی خود را نیز ارائه کنند.

اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی :

اطلاعات به عنوان کلیدی طلایی در حسابداری است که از مقادیر پر اهمیت و اولیه ی مالکان یک سازمان است. همان گونه که منابع انسانی، مواد اولیه و منابع مالی در طی روند اجرایی تولید نقش و ارزش زیادی را دارا هستند در جامعه پیشرفته امروز و عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات اهمیت به خصوصی برخوردار هستند .

به عبارتی دیگر ، اطلاعات دریافتی  گنج و سرمایه اصلی کسب و کار های حسابداری و قشر مردمی است و ترویج و بهره وری از آن، شاخصی اجتماعی شمرده می شود. پیشرفت و رشد این شاخص به این معناست که در برگیرنده ارتقای ملی هم می باشد . اطلاعات دریافتی ، همان طور که پیش تر هم گفته شد به گونه ای محسوس بر دیدگاه و عکس العمل ما تاثیر می گذارد. سیستم اطلاعات عبارت است از ، سیستم جامع ساماندهی شده برای تولید، توسعه ، طراحی، جمع آوری، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در مؤسسات ، سازمان یا هر نهاد و گروه تعریف شده دیگر از جامعه است.

داده های فناوری و وسایل الکترونیکی و رایانه ای در دهه های پیشین ، پدیده انفجار اطلاعات را موجب شده اند و به صورت صد در صدی، نقش و عملکرد مهمی را بر پیدایش اولیه جوامع و اطلاعات مورد نیاز آن ها خواهند گذاشت ، در عصر امروز علاوه بر مدیران ارشد و مدیران اجرایی، بلکه همه ی اقشار اجتماع از جمله کاشفان ، ایده دهندگان ، دانشوران و تجار ناگزیر از استفاده و بهره بری از اطلاعات هستند.

مخاطبان سیستم یکپارچه اطلاعاتی، اطلاعات را همانند یک دایره مکتوب ارزشمندی می دانند که ، هم در سرمایه و نیروی کار کاربرد دارند . از آن جا که اطلاعات مهم و با ارزش هستند و یک الزام برای تمامی امورات سازمان به شمار می روند ، لذا باید سیستم هایی را ایجاد نمود تا قادر باشند اطلاعات را تولید و آن ها را به شیوه ای صحیح مدیریت کنند . اهداف پایانی این گونه سیستم هایی، اطمینان از درستی ، اعتبار و روایی اطلاعات موجود در زمان مورد نیاز و به روشی قابل استفاده است. در شرایط کنونی جامعه ، سیستم های اطلاعاتی داده ها یک نقش اساسی در تمامی حوزه های کارکرد یک شرکت ایفا می کنند.

 با استناد به شرکت های موفق نشان دهنده این است که همگی آن ها به سیستم های اطلاعاتی برای امورات و فعالیت های روزانه خود مجهزند. چالش حقیقی که شرکت ها با آن مواجه هستند، صرفا به کارگیری سیستم های اطلاعاتی با تکیه بر رایانه نیست، چرا که هدف اساسی، بهره وری کار آمد سیستم های اطلاعاتی در بخش مدیریت است. به صورت کلی، سیستم های اطلاعاتی از آن جایی که به عنوان گنجینه ای والا و ارزشمند به شمار می روند ، قابلیت مدیران و کارگران را افزایش داده و امکان تحقق کار آمد اهداف شرکت را با بهره وری زیاد موجب می شود .

نیاز شدید دولت به خدمات حسابداری

نیاز شدید دولت به خدمات حسابداری:

با استناد و بررسی به این که در کشورمان ایران حسابداری تعهدی در شاخه حسابداری دولتی کار خود را شروع است، اما به جز دانشگاه ها و مراکز معتبر علمی آموزشی ، سایر دستگاه ها حسابرسی نشده اند. همچنین مدیریت درست و دقیق بدهی ها در وزارت اقتصاد تشکیل شده است که با این وجود باز هم عدد دقیق بدهی های دولت قابل تشخیص نمی باشد و آشکار نشده است که دولت تا چه اندازه ای درآمد و دارایی دارد.

بنا به اظهاراتی :

دولت، از نظر داشتن منابع بسیار ثروتمند است و منابع مالی زیادی دارد که در صورت های مالی عنوان نشده است، بنابراین شفافیت منابع، نخستین کاری است که باید در حسابرسی بخش دولتی انجام دهیم بنابراین دولت احتیاج شدیدی به خدمات حسابداری و داده های مالی دارد.

  • کلام آخر

در این مقاله به خوبی دریافتید که تاثیر فناوری های نوین و جدید در حسابداری چقدر دارای ارزش و اهمیت است ، به طوری که تمام‌ اطلاعات دریافتی آن ها به عنوان یک گنجینه عظیم شمرده می شود. با این وجود باز هم هر روزه در حال رشد و پیشرفت کارایی های اثر بخش و مفید خود هستند تا بتوانند اطلاعات و داده هایی با رویکرد جامع تر به افراد ارائه دهند. این مقاله توسط شرکت نرم افزاری آرپا تولید کننده نرم افزار مالی، اداری، بازرگانی و فروشگاهی تهیه شده است.

نرم افزار حسابداری

آپدیت جدید ویندوز 11 و بی نیازی به گذرواژه ها

ChatGPT

نسخه ی جدید ChatGPT می‌تواند مکالمه‌ی صوتی با کاربر برقرار کند

جانی آیو مدیر اسبق اپل

مدیر سابق اپل، آیفون هوش مصنوعی را میسازد

تلگرام تبدیل به سوپر اپلیکیشن میشود

رونمایی سامسونگ از گلکسی رینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up