حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی چیست؟ وظایف حسابدار مالیاتی

حسابداری مالیاتی چیست؟

حسابداران در زمینه های مختلف می توانند با توجه به علم و دانش خود بهترین راهکار ها را جهت اجرای صحیح و استاندارد فرایند های حسابداری ارائه دهند ، یکی از این شیوه های منتخب جهت کاهش خطای حسابداران استفاده از نرم افزار حسابداری می باشد . اطلاعات جمع آوری شده توسط حسابداران از شرکت یا موسسه به صورت منظم طبقه بندی و سازماندهی می شوند.

  • مقدمه

درآمد های مالیاتی به عنوان ابزار مالی موثر برای تامین مالی هزینه های ضروری دولت و تعدیل در توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه به کار می‌رود  . مالیات بر ارزش‌ افزوده نیز نوعی مالیات بر مصرف است که در مراحل مختلف زنجیره واردات ، تولید ، توزیع ، مصرف ، به تدریج توسط بنگاه های اقتصادی در هر مرحله از زنجیره انباشته ،  و از هر بنگاهی به بنگاهی دیگر منتقل می گردد تا نهایتاً توسط  مصرف کننده نهایی منتقل شده و توسط ایشان پرداخت شود .

حسابداری مالیاتی چیست؟

حسابداری مالیاتی یکی از شاخه های مهم و با اهمیتی است که یادگیری و به کار بستن آن اثر بسیار مهم و بسزایی در جلوگیری از اشتباهات حسابداری مالی ، کسب درآمد و ارتقا یافتن معیشت ها دارد . مالیات ، همان هزینه اجتماعی است که افراد حقیقی و حقوقی موظف به پرداخت آن به دولت هستند و به همین دلیل است که مالیات به یکی از منابع درآمدی مهم برای دولت تبدیل شده است .

حسابداری مالیاتی یکی از انواع گرایش های حسابداری می باشد که فقط بر بحث مالیات و حسابداری آن متمرکز است و ثبت تراکنش های مالی و انواع  دیگر وظایف حسابداری در حوزه مسئولیت های حسابدار مالیاتی قرار نمی گیرد .

با توجه به اینکه عدم ثبت دقیق تراکنش های مالی و ارائه گزارش های مالی غیر شفاف به سازمان امور مالیاتی می تواند جریمه های مالیاتی سنگین و جبران ناپذیری برای واحد تجاری به دنبال داشته باشد ، مبحث حسابداری مالیاتی برای مشاغل و کسب و کار ها و رعایت دستورالعمل های مربوط به آن اهمیت پیدا کرده است .

بعضی اقتصاد دان ها از مالیات در مقابل مصرف دفاع می کنند و اعتقاد دارند این شیوه اخذ مالیات می تواند منصفانه تر از مالیات بر درآمد باشد . به عنوان نمونه در برخی کشور ها سیگار دارای مالیات های سنگین و زیاد است تا به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و از مصرف زیاد آن جلوگیری به عمل آید .

با توجه به اینکه امور مالیاتی از با اهمیت ترین امورات واحد های تجاری هستند ، حسابداری مالیاتی اهمیت زیادی پیدا کرده است ، کم توجهی و یا بی توجهی به قوانین و دستورالعمل های مالیاتی و ارائه گزارشاتی که اصول و مبانی مالیاتی را به طور کامل رعایت نکرده اند ، جرائم مالیاتی را برای صاحبان مشاغل به همراه دارد . به همین علت در شرکت های بزرگ در تیم حسابداری خود سمتی به عنوان حسابدار مالیات در واحد حسابداری مالیاتی در نظر می گیرند.

اهمیت حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی از آن جهت دارای اهمیت است که از مشکلات مالیاتی شرکت ها جلوگیری می کند،  و همچنین با اطلاع دقیق و صحیح از قوانین مالیاتی می تواند برخی معافیت های مالی را برای شرکت مشخص و معین کند و یا موجب دریافت موارد تشویقی در مبحث مالیات شود .

همچنین بخوانید : اصول حسابداری چیست؟

مالیات در حسابداری

وظیفه حسابدار یا مشاور مالیاتی

حسابدار یا مشاور مالیاتی کسی است که ، علاوه بر تسلط به امور مربوط به حسابداری عادی ، بر روی مجموعه قوانین مالیاتی مخصوصاً قانون مالیات های مستقیم موارد ، ( معافیت ها ، مالیات بر درآمد ، هزینه های قابل قبول و استهلاکات ،  قرائن و ضریب های مالیاتی و استاندارد های حسابداری هم تسلط کافی را داشته باشد .

حسابداری مالیاتی یکی از زیر شاخه های مهم و با اهمیت حسابداری است که به جای تهیه و جمع آوری صورت ها،  دفاتر و سند های مالی بر روی مالیات تمرکز دارد . حسابداری مالیاتی جهت تعیین مالیات هر فرد ، ارگان یا سازمان ، یا واحد های اقتصادی کاربرد دارد ‌.

وظیفه حسابدار مالیاتی،  تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، وضوح در محاسبات ، کاهش بدهی های مالیاتی ، ارائه مدارک لازم جهت ممیزی است . از حسابداری مالیاتی برای تهیه استراتژی مالیاتی شرکت ها یا موسسات در برنامه ریزی مالیاتی استفاده می شود.

  • حسابدار مالیاتی در بخش حسابداری مالیاتی باید ، اقدامات لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام بدهد .
  • حسابدار مالیاتی در بخش حسابداری مالیاتی باید تهیه ، تنظیم و ارسال اظهار نامه مالیاتی را تکمیل و انجام بدهد .
  • حسابدار مالیاتی در بخش حسابداری مالیاتی باید ، انجام امور مربوط به مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده را به طور کامل فرا گرفته باشد .
  • حسابدار مالیاتی در بخش حسابداری مالیاتی باید ، تهیه گزارش درآمد ها ، هزینه ها ، بدهی ها و تمام طلب های شرکت به صورت سالانه و ماهانه به منظور محاسبه مالیات فصلی و سالانه را دقیق آماده کند .
  • حسابدار مالیاتی در بخش حسابداری مالیاتی باید تحریر دفاتر پلمپ شده قانونی را مورد پیگیری قرار دهد .
  • حسابدار مالیاتی در بخش حسابداری مالیاتی باید ارائه و پیشنهاد راهکارهایی برای کاهش یافتن بدهی های مالیاتی بدهد .

اشخاص مشمول پرداخت مالیات

۱_ تمام مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال و یا املاک خود واقع در ایران بر اساس قوانین باب دوم .

۲_ هر فرد حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند .

۳_ هر فرد حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند .

۴_ هر فرد حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند .

۵_ هر فرد غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمد هایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمد هایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن ها گردد) از ایران تحصیل می کند .

هدف حسابداری مالیاتی

در این مورد می توان این تعریف را به کار برد که هدف نظارت بر وجه نقد و غیر نقدی است که وارد یک پروسه مالی می شود . حسابدار مالیاتی موضوع مالیات بر درآمد ، پیگیری کردن معافیت های مالیاتی ، محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی و دیگر موارد را رسیدگی می کند . به گونه ای هدف حسابداری مالیاتی جلوگیری از ضرر و زیان و بروز جریمه های مالیاتی سنگین بر مؤدیان می باشد .

حسابداری

شغل حسابداری مالیاتی برای چه کسانی مناسب است؟

انتخاب کردن شاخه حسابداری مالیاتی و فعالیت در حوزه شغلی آن ، برای افرادی مفید است که با دقت و وفادار هستند ، کارشان را دوست دارند و برای آن اهمیت قائل می شوند . کسانی که برای برپایی عدالت مدام تلاش می کنند و توانایی این را دارند  در برابر وسوسه های گوناگون ارائه گزارشات نادرست و غلط مالی بایستند و مقاومت کنند و گزارشاتی معتبر و مستند ارائه کنند .

تأثیر وجود حسابدار مالیاتی در شرکت های بزرگ

در شرکت های بزرگ به دلیل وجود پیچیدگی های زیاد و فعالیت های فراوان انجام عملیات محاسبات معاملاتی تا حدودی پیچیده بوده و نیاز به مهارت و تخصص دارد . حتی شرکت هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند،  باز هم نیازمند به وجود یک حسابدار مالیاتی یا مشاور مالیاتی دارند ، تا با تکیه بر دستورالعمل های  استاندارد مالیاتی اقدام به محاسبه و پرداخت مالیات نمایند ‌.

وظیفه حسابدار مالیاتی در شرکت،  تنها محاسبه مالیات نیست بلکه پیدا کردن راه حل هایی جهت صرفه جویی مالیاتی ، کاستن مجازات ها و تخلفات مالیاتی،  کاهش دادن جرائم مالیاتی و اطلاع رسانی به مدیریت شرکت در مورد تغییرات قوانین و حل اختلافات به وجود آمده بین ممیزین‌ و گروه های حل اختلاف است .

بررسی مبنای نظری حسابداری مالیاتی

در حسابداری مالیاتی موقع تشخیص و شناسایی درآمدهای مالیاتی اهمیت فراوانی دارد. به بیان عامیانه تر، در حسابداری مالیاتی این سوال مهم مطرح است که درآمدهای مالیاتی را در زمان تحقق یعنی همان زمانی که رویداد های عملیاتی مالیات توسط  مؤدیان و سازمان مالیاتی انجام می شود، در نظر گرفته شود یا زمانی که درآمدهای مالیاتی دولت توسط مؤدیان وصول می شود .

در نهایت مبنای حسابداری در تشخیص و شناسایی درآمدهای مالیاتی عاملی با اهمیت و تاثیرگذار در ساختار حسابداری مالیاتی کشور به شمار می رود. در ادامه انواع مبنای حسابداری را توضیح می دهیم و به تشریح آن ها می پردازیم .

مبنای نقدی در حسابداری مالیاتی

حسابداری نقدی در سیستم حسابداری بر مبنای دریافت و یا پرداخت وجه می باشد. اگر بخواهیم دقیق تر و واضح تر توضیح دهیم، باید بگوییم که در این سیستم حسابداری، هر گونه تغییر در وضعیت مالی موسسه مستلزم دریافت و یا پرداخت وجه نقد است .

بنابراین درآمدها فقط در صورت دریافت وجه، شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند. با توجه به این نکته اساسی که در سیستم حسابداری نقدی، ملاک و مبنای تشخیص مالیات دریافت وجه نقد است، کلیه وجوه پرداخت شده تحت عنوان پیش دریافت یا مطالبات سنوات قبل به سازمان مالیات به عنوان درآمد سال مالی شرکت در نظر گرفته می شود. در نتیجه نمی توان میزان درآمدهای مالیاتی سنوات مالی را به طور دقیق و معین مشخص نمود. در حال حاضر سیستم حسابداری نقدی برای مبنای  حسابداری درآمدهای مالیاتی چندان کاربردی نیست .

تحصیل در رشته حسابداری مالیاتی و مزایای آن

اگر علاقه مند هستید به مبحث حسابداری مالیاتی و حل و فصل عملکرد های طولانی و پیچیده مالیات ها میتوانید در این حوزه موفق شوید ، چرا که لازمه تحصیل در هر رشته یا تخصصی وجود علاقه به آن می باشد . حسابداری مالیاتی در هر نهاد و ارگانی نقش مهم و عملیاتی در رویکرد نهایی شرکت دارد و بر همین اساس برای صاحبان و مدیریت سازمان ها و شرکت ها ماهر بودن حسابدار مالیاتی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .

همچنین با توجه به سخت و دشوار بودن مراحل عملیاتی کار ، درآمد نسبتاً بالایی هم می توانید در کنار آن داشته باشید ، درآمد های حاصل از مبحث مالیات طیف گسترده ای دارند که بنابر تخصص هر شخصی متفاوت است . به عنوان مثال درآمد یک مشاور مالیاتی با یک ممیز مالیاتی بسیار متفاوت می باشند.

آپدیت جدید ویندوز 11 و بی نیازی به گذرواژه ها

ChatGPT

نسخه ی جدید ChatGPT می‌تواند مکالمه‌ی صوتی با کاربر برقرار کند

جانی آیو مدیر اسبق اپل

مدیر سابق اپل، آیفون هوش مصنوعی را میسازد

تلگرام تبدیل به سوپر اپلیکیشن میشود

رونمایی سامسونگ از گلکسی رینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up