درصد استفاده کنندگان از ویندوز 10 نسخه 11903

۵۷ درصد از رایانه های شخصی دارای ویندوز ۱۰ از نسخه ۱۹۰۳ استفاده می کنند

turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
آخرین گزارش منتشر شده از AdDuplex نشان می دهد استفاده رایانه ها از ویندوز ۱۰ نسخه ۱۹۰۳ با ۱۱ درصد افزایش به ۵۷ در مقایسه با دیگر نسخه های سیستم عامل ویندوز ۱۰ رسیده است.این آمار از نظر سنجی ۹۰ هزار رایانه رایانه شخصی بدست آمده است. بر همین اساس به پایان پشتیبانی از ویندوز…
فهرست