مالیات شرکت های بدون فعالیت (غیر فعال)

مالیات شرکت های غیر فعال

مالیات به دلیل اهمیت ویژه ای که در شرکت ها و مشاغل خصوصی و مؤسسات دارد ، هر فرد حقیقی یا حقوقی میبایست از تمامی ارکان و نکات مهم آن اطلاع کسب کند . در چندین مطلب از سایت به بحث مالیات و موضوعات مربوط به آن پرداخته ایم و نکات مفید را در هر کدام از آن ها متذکر شده ایم ، اما در این مطلب از سایت به بحث ویژه مالیات شرکت های غیر فعال پرداخته ایم تا از چگونگی محاسبه آن و حدود فعالیت ها در شرکت آگاهی کامل بدست آورید . ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که مالیات شرکت های غیر فعال چگونه محاسبه می شود ؟ و یا این که با توجه به چه عواملی مالیات به فرد یا مؤسسه  مالی تعلق می گیرد ؟ و مسلماً از زیاد بودن مبلغ مالیات هم نگران هستید! ما در اینجا به تمامی ابهامات شما در مورد این مسئله خاتمه خواهیم داد ، اما توجه داشته باشید برای این که شرکت های بدون فعالیت یا غیر فعال شامل نرخ های افزاینده‌ مالیات نگردند میبایست با استناد به ماده های قانونی موجود در این باره یک پروسه معینی را طی کرده و سپس منتظر نرخ قطعی مالیات از جانب اداره امور مالیاتی باشند.

  • شرکت های بدون فعالیت

هر فردی که نسبت به ایجاد یک شرکت و شروع فرآیند مالی اقدام می کند ، در ادامه باید آن را به طور قانونی ثبت نماید . بعد از آن که شرکت ایجاد شده به ثبت قانونی و رسمی در آمد ، مالک آن لازم است در اولین قدم به اداره امور دارایی مراجعه نموده و سپس نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی و موارد مربوط به آن مراحل تشکیل را طی کند و در نهایت دفاتر قانونی شرکت خود را اخذ نماید ‌. شرکت های بدون فعالیت یا غیر فعال، میبایست در پایان هر سال دفاتر قانونی کامل شده نزد خود را در تاریخی که از سوی اداره امور دارایی اعلام شده ، به آنان تسلیم نماید . این دفاتر باید نزد اداره امور دارایی باقی بمانند ، به این دلیل که در قوانین مالیاتی وضع شده از جانب دولت این امر ذکر شده است و افراد ملزم به تبعیت از آن هستند . در صورت عدم تسلیم دفاتر قانونی شخص خاطی مشمول پرداخت جرائم معینی خواهد شد ‌.

در مواردی معدود امکان دارد در شرکت ها تمام فعالیت های مختص انجام ثبت های مربوطه شکل گیرد و مراحل لازمه جهت اخذ کد اقتصادی و پرونده دارایی انجام شود اما هیچ گونه کدی دریافت نکنند و یا در حالت بعدی ، پس از مدت زمانی طولانی فعالیت واحد اقتصادی به هر دلیلی متوقف ادامه نیابد و متوقف شود . در این شرایط شرکت هایی که با اظهار دلایل مختلف هیچ فعالیتی در مرکز مالی آن ها صورت نگرفته و حتی یک قرارداد و یا خرید و فروشی در آن ها عقد نشده ، شرکت های غیر فعال یا بدون فعالیت تلقی می شوند که باید در این خصوص اداره امور دارایی اطلاعات لازم را دریافت نماید. عدم دریافت اطلاعاتی توسط این اداره به منظور عدم ارائه دفاتر محسوب می شود و عواقب خاص خود را در پی دارد ، نه عدم فعالیت شرکت. به همین علت شایان ذکر است ، شرکت هایی که بعد از آگهی و ثبت شرکت خود هیچ گونه رویداد مالی در آن ها انجام نگرفته  و یا پس از مدت زمانی معین قصد انجام عملیاتی را ندارند ، باید این مسئله را با نوشتن نامه ای تحت عنوان نامه عدم فعالیت به اداره دارایی اطلاع رسانی کنند.

بنابراین هر شرکت یا واحد اقتصادی معین با ایجاد یک شخصیت حقوقی در هر عنوانی که قابل تعریف است ، در مواد قانونی قانون تجارت مجموعه وظایفی را بر عهده دارد . که این اقدامات را میبایست در پایان هر سال انجام دهند و در غیر این صورت و انجام ندادن فعالیت های فوق الذکر مقدمات جرائم مالیاتی و یا علی الراس شدن مالیات را برای خود فراهم می کنند. در نهایت شرکت بعد از ثبت ، نخستین اقدامی که لازم است انجام دهد این است که نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کند. برای این کار باید حوزه فعالیتی خود را جهت تعیین نرخ مالیاتی مشخص کند تا بتواند در پایان سال مالی تعیین شده در اساسنامه شرکت ، فعالیت و یا عدم فعالیت خود را به ثبت برساند. این موضوع از آنجایی دارای اهمیت فزاینده است که در زمان نهایی شدن ثبت شرکت خود اداره ثبت شرکت ها هم موضوع را به وسیله نامه ای به اداره دارایی گزارش دهد ‌.

مالیات شرکت های غیر فعال چگونه محاسبه می شود؟
  • شرکت های بدون فعالیت ( غیر فعال ) باید به چه نکاتی دقت و توجه داشته باشند ؟

۱_ عدم ثبت مراودات مالی به نام مالکان و صاحبان سرمایه در شرکت و صفر بودن گردش مالی در شرکت .

۲_ حوزه مالیاتی مرتبط با فعالیت های شرکت را جست و جو کرده و در آن تشکیل پرونده دهند.

۳_ عدم فعالیت شرکت در یک مدت زمان مشخص و دقیق به صورت کتبی و با مهر و امضا مدیر عامل شرکت به حوزه مالیاتی مربوطه جهت بررسی ارسال شود .

۴_ دفاتر قانونی پلمپ شده شرکت به صورت کاملا سفید و فاقد هر گونه نوشتار به سازمان امور مالیاتی تسلیم گردد .

۵_ اظهار نامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده بدون نوشتار تنظیم و به سازمان امور مالیاتی ارائه گردد.

۶_ ارائه ننمودن هر کدام از موارد موجود در اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده به معنی کتمان فعالیت های مالی است و فرد مشمول جریمه می گردد .

۷_ در فعالیت های شرکت هیچ گونه فاکتور خرید یا فروشی در تواریخ معین به نام شرکت یا صاحبان آن تنظیم یا صادر نشده باشد .

۸_ اگر برای شرکت تجهیزات ، ماشین الات ، ابزار و وسایل ملزومه تهیه شده باشد جزء سرمایه گذاری و فعالیت شرکت محسوب شده و مشمول مالیات می گردد .

۹_ در نامه کتبی که به اداره مالیات برای اعلام عدم فعالیت ارسال می‌ شود باید مواردی از جمله نام شرکت ، شماره ثبت ، کلاسه پرونده ، تاریخ عدم فعالیت ذکر گردیده و به مهر و امضا مدیر عامل شرکت هم برسد .

۱۰_ کد اقتصادی شرکت باید به طور حتم معین شده باشد و این موضوع ربطی به عدم فعالیت آن ندارد با کد اقتصادی حوزه مالیاتی مشخص می شود و همه ی اسناد به همان حوزه مالیاتی باید ارسال گردد .

۱۱_ مدیر عامل شرکت اعلام عدم فعالیت آن را باید در پایان سال مالی به اطلاع اداره امور مالیاتی برساند .

۱۲_ اعلام عدم فعالیت در هر سال لازم است تکرار شود و اعلام عدم فعالیت در سال جاری به معنی عدم فعالیت در سال آینده نخواهد بود .

۱۳_ اشخاص حقوقی در روند مراحل اعلام عدم فعالیت شرکت با اشخاص حقیقی هیچ گونه تفاوتی ندارند و باید همه مراحل آن را شامل تشکیل پرونده مالیاتی ، تعیین حوزه مالیاتی ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده و ارائه نامه کتبی عدم فعالیت را رعایت نمایند.

۱۴_ در صورتی که با هدف معین نمودن عنوان شرکت فعالیت ها را بهبود می‌بخشید، بهتر است اقدام به انحلال شرکت کرده و انحلال آن را به صورت رسمی اعلام نمایید.

مالیات شرکت ها
  • نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت به چه صورتی است ؟

برخی از شرکت ها هیچ گونه فعالیتی در روند مالی اجرایی خود ثبت ننموده اند و این کار صفر بودن گردش مالی را متذکر می شود و به معنی توقف فعالیت واحد اقتصادی می باشد . اما مالکان شرکت به این‌ نکته توجه داشته باشند که توقف فعالیت هیچ دلیلی بر عدم پرداخت مالیات و یا صفر بودن نرخ آن در پایان سال مالی نیست . بلکه اداره امور مالیاتی وظیفه دارد که به موجب مواد قانونی نسبت به محاسبه مالیات شرکت مذکور اقدام کند. اما با این همه ، قانون شرایطی را مد نظر گرفته است که شرکت‌ های غیر فعال با ارسال نامه ‌ای مخصوص به اداره امور مالیاتی می‌توانند عدم فعالیت خود را به صورت کتبی و رسمی اعلام کنند تا مالیات آن ‌ها از سوی اداره مالیات صفر در نظر گرفته شود.

  • مالیات شرکت های غیر فعال چگونه محاسبه می شود ؟

در طول یک سال مالی ، شرکت های زیاد و متعددی تشکیل و به ثبت می رسند . اما همه این شرکت های ایجاد و ثبت شده نمی‌ توانند به فعالیت های خود ادامه دهند. این شرکت ها به دلایل مختلفی از بدو شروع و تأسیس یا مدتی بعد از آن دیگر توانایی ادامه دادن و استمرار بخشیدن یا تمایلی به ادامه دادن فعالیت های تجاری و اقتصادی شان ندارند.

نرم افزار حسابداری

آپدیت جدید ویندوز 11 و بی نیازی به گذرواژه ها

ChatGPT

نسخه ی جدید ChatGPT می‌تواند مکالمه‌ی صوتی با کاربر برقرار کند

جانی آیو مدیر اسبق اپل

مدیر سابق اپل، آیفون هوش مصنوعی را میسازد

تلگرام تبدیل به سوپر اپلیکیشن میشود

رونمایی سامسونگ از گلکسی رینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up