جمعه کاری چیست؟

جمعه کاری چیست؟

حسابدارانی که از مقطع دانشگاه و علم آموزی فارغ التحصیل می شوند باید علاوه بر مطالب تئوری ، کار با سیستم و مهارت های مربوط به آن از جمله اکسل ، نرم افزار حسابداری و ..‌ را فرا گرفته باشند تا در جست و جوی کار و درآمد خوب موفق شوند . یکی از آن مسائل مهمی که در اکثر مصاحبه های استخدامی و کاری از مراجعه کنندگان جهت ارزیابی و سنجش توانایی آنان پرسیده می شود ، تهیه و محاسبه لیست حقوق و دستمزد کارکنان است . محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان یک مؤسسه ، سازمان و یا شرکت بسیار سخت و پیچیده است و این امر بر اساس کارکرد هر کدام از کارکنان مورد محاسبه قرار می گیرد و عواملی همچون حق الزحمه ( حقوق ) ، میزان کارکرد موظفی در ماه مورد نظر ، ساعات اضافه کاری ، حق ماموریت ، حق اولاد ، جمعه کاری و غیره در محاسبه آن جزو ارکان اصلی تلقی می شوند . در این مقاله از سایت با مفهوم جمعه کاری و تمامی موارد مربوط به آن آشنا خواهید شد . توجه داشته باشید که یک حسابدار باید به خوبی معنا و مفهوم جمعه کاری را به خاطر داشته باشد ، بنابراین تا پایان با ما همراه باشید .

●  جمعه کاری چیست ؟

از سال ها پیش بر اساس مصوبه های قانونی وضع شده در کشور ، بر این موضوع توافق به عمل آمد که افراد شاغل در دستگاه های دولتی و غیر دولتی ، افراد شاغل در کارخانجات و غیره باید در ازای هر روز کار در هفته ، از یک روز تعطیلی با مزد (حقوق و دستمزد) برخوردار باشند . به این دستمزد مازاد که برای کار در روز جمعه به کارگر تعلق می گیرد ، فوق العاده جمعه کاری گفته می شود . فوق العاده جمعه کاری در واقع درصدی اضافه بر مزد یا حقوق کارگر است و اما سوالی که در این جا مطرح است ، میزان فوق العاده جمعه کاری چقدر است ؟ فوق العاده جمعه کاری ۴۰ درصد است ، که این درصد مبلغ مازاد از روز های عادی هفته در نظر گرفته شده است. بر همین اساس ، طبق متون ذکر شده در بالا ، حقوق و دستمزد هر ساعت کار در روز جمعه برابر با ۱۴۰ درصد مورد محاسبه قرار می گیرد .

فرمول محاسبه مبلغ جمعه کاری : دستمزد هر ساعت کار 1.4× به عبارتی دیگر ، جمعه کاری به مجموعه حقوقی اطلاق می شود که به عنوان درصد فوق العاده دستمزد در ازای کار انجام شده در روزهای جمعه ماه به کارمندان و کارگران هر کارگاه پرداخت می شود  . لذا در این خصوص برای محاسبه مبلغ اضافه حقوق در روز جمعه یکسری دستورالعمل و قوانین مهمی از جانب قانون کار وضع و در اختیار افراد قرار گرفته شده است. ماده ۶۲ قانون کار در این بازه متذکر است که روز جمعه به عنوان تعطیل رسمی برای کارگران محسوب می‌شود و آن‌ها قادر به کار در این روز نمی باشند.  در شرایطی ممکن است کارگری با میل و اراده وی قصد کار در روز جمعه را داشته باشد در این صورت مانعی وجود ندارد و فرد می تواند حقوق و مزایای متناسب با کار در این روز برای خود ایجاد کند .حقوق و مزایای کار در روز جمعه که به جمعه کاری لقب دارد ، به شکل یک حقوق و دستمزد فوق العاده ی مازاد بر حقوق پایه به کارگران پرداخت می شود و کارفرمایان مجاز نیستند که با کار در روز جمعه مانند کار با روزهای دیگر برخورد کنند.

بر اساس مجموعه قوانین تصویب شده از جانب اداره کار ، حق الزحمه محاسبه شده برای کارگران در روز تعطیلی جمعه، معادل با حقوق یک روز عادی به علاوه چهل درصد از حقوق کارگران در روزهای عادی هفته است. این میزان اضافه حقوق، فقط به کار در روز جمعه اختصاص دارد و کار در روزهای تعطیل دیگر در طول سال را شامل نمی‌شود. در نهایت افراد حسابدار هنگام محاسبه حق و حقوق ماهیانه هر کارگر ملزم هستند که برای انجام فعالیت کاری در روزهای جمعه برای هر فرد، ۴۰ درصد اضافه بر مزد در نظر بگیرند و این مزایا را برای آن ها ثبت کنند.

همچنین بخوانید : اصول حسابداری چیست؟

کحاسبه جمعه کاری
 • چگونگی محاسبه جمعه کاری

  با استناد بر نکات ذکر شده متون فوق ، باید حتماً توجه داشته باشید که روش احتساب مبلغ جمعه کاری با تعطیلات رسمی و یا اضافه کاری متفاوت و دارای وجه تمایز است و هر کدام از آن ها به طور ویژه ای ، دارای قوانین مربوط به خود در قانون کار کشور است.  برای محاسبه مبلغ جمعه کاری در خصوص کارگران شاغل در این روز ، قانون کار به دو شکل موارد بررسی را بیان کرده است:
  • محاسبه جمعه کاری عادی:  اگر فردی در روز های جمعه‌ به‌ عنوان یک روز کاری معمولی فعالیت داشته باشد و روز دیگری به عنوان تعطیل رسمی هفتگی برای وی در نظر گرفته شده باشد، باید در روز جمعه افزون بر دستمزد معمولی روزانه، ۴۰ درصد فوق‌العاده جمعه کاری دریافت کند. این امر در شرایطی است که مجموع ساعات کاری شخص در طول هفته، ۴۴ ساعت شود و هیچ گونه ساعات اضافه کاری ای نداشته باشد . محاسبه جمعه کاری اضافه کاری:  اگر کارگر در روز جمعه تعطیلی رسمی وی فعالیت کرده و هیچ روز دیگری در هفته به‌ عنوان تعطیلی نداشته باشد، علاوه بر ۴۰ درصد فوق‌العاده جمعه، میبایست ۴۰ درصد حق اضافه کاری نیز به او پرداخت شود. در این صورت مجموعه مبالغ پرداختی به کارگر به ازای هر ساعت کار اضافه تر در روز جمعه، مبلغ پایه دستمزد یک ساعت کار به اضافه ۸۰ درصد خواهد بود.

  ●  تفاوت جمعه کاری و اضافه کاری در چیست ؟

  بر اساس ماده ۵۱ قانون کار ، یک فرد در مواقعی از زمان که بیشتر از ۴۴ ساعت مقرر در محل کار خود مشغول فعالیت باشد ، مشمول دریافت اضافه کاری خواهد شد. به عبارتی دیگر ، در مواقعی که کارگر بیشتر از ۸ ساعت دارای فعالیت کاری باشد، می بایست در برابر آن اضافه کار دریافت کند . وجه تمایز و تفاوت اضافه کاری با فوق العاده جمعه کاری مربوط به کار در روز جمعه است. پرداخت وجه اضافه کاری در ازای کار در روزهای تعطیل و یا کار در روز های عادی که بیشتر از ساعات مقرری باشد، صورت می گیرد . این در صورتی است که جمعه کاری تنها در ازای فعالیت در روز جمعه پرداخت می شود. در مواردی که کارگر در طول هفته کمتر از ۴۴ ساعت فعالیت داشته است. اگر کارگری با توجه به شرایط خود مجبور شود که روز جمعه را به کار و فعالیت اختصاص دهد ، باید در برابر آن جمعه کاری دریافت کند.
  اما در شرایطی کارگر در طی ۷ روز هفته ۴۴ ساعت کار خود را انجام داده باشد و روز جمعه در محل کار حاضر شود، علاوه بر ۴۰% جمعه کاری باید۰ ۴% هم اضافه کار مازاد بر حقوق دریافت کند . بنابراین فردی که کل هفته سرکار بوده و ساعات موظفی خود را تکمیل کرده است در صورت کار در روز جمعه ( جمعه کاری ) ۱۸۰ درصد دستمزد دریافت می کند، یا به عبارتی ۸۰% به ساعت کاری او افزوده می شود.

نکات مهم جمعه کاری
 • نکات مهم در مورد جمعه کاری

  با توجه به این که تاکنون با مفهوم پرسش جمعه کاری تا حدودی آشنا شده اید، باید به این نکته استناد داشته باشید که این حقوق تنها برای تعطیلی روز جمعه اجرا می‌شود و برای مابقی روز های هفته که به هر دلیل تعطیل هستند، نمی‌توان از این قانون برای محاسبه حقوق کارکنان استفاده کرد. براساس این قانون، کارگرانی که در روز تعطیلی جمعه مشغول به کار باشند باید حقوق بیشتری معادل ۴۰ درصد حقوق عادی همان فرد در روزهای عادی هفته دریافت کنند.

نرم افزار حسابداری

آپدیت جدید ویندوز 11 و بی نیازی به گذرواژه ها

ChatGPT

نسخه ی جدید ChatGPT می‌تواند مکالمه‌ی صوتی با کاربر برقرار کند

جانی آیو مدیر اسبق اپل

مدیر سابق اپل، آیفون هوش مصنوعی را میسازد

تلگرام تبدیل به سوپر اپلیکیشن میشود

رونمایی سامسونگ از گلکسی رینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up