wjoel_180319_2394_facebook_0004-0
 

فیس بوک در هفته ی جاری چهار مرتبه به دادگاه احضار شده است


بر اساس گزارشی که از SF Gatereports بدست آمده است ، در هفته جاری کمپانی بزرگ فیسبوک چهار مرتبه به دادگاهی در کالیفرنیای شمالی در مورد پرونده ی آنتالیکا کمبریج احضار شده است . بر اسا گزارشی که نشریه های گاردین و نیویورک تایمز منتشر کرده است ، در طی هفته گذشته یک شرکت تحلیلی واقع در انگلستان از اطلاعات 50 میلیون کاربرفیسبوک استفاده کرده است .

در روزسه شنبه یکی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک به نام لورن پرایس از ایالت مریلند به نمایندگی از 50 میلیون کاربر فیسبوک در سن خوزه برای سو استفاده از اطلاعات کاربران فیسبوک توسط کمبریج آنتالیکا شکایت کرد . در شکایت این فرد آمده است ، فیسبوک در حفظ اطلاعات شخصی کاربرانش بی توجهی محضی را از خود به نمایش گذاشته است . هرچند که این شرکت ادعا میکند اطلاعات کربرانش را بدون اجازه و یا قسمتی از اطلاعات را فاش نمی کند . در ادامه این پرونده آمده است که همچنین در انتخابات ریاست جمهوری که در سال 2016 برگذار شد ، پرایس تبلیغات سیاسی زیادی را در فیس بوک شخصی خود مشاهده می کرده است .

سهام داران حقیقی کمپانی فیسبوک به نام های فن یوان و رابرت کیسی هر کدام به طور جداگانه از مدیر عامل کمپانی فیسبوک (( مارک زاکربرگ )) و همچنین مدیر مالی این کمپانی به نام دیوید ونر شکایت خود را مطح کردند. دلیل این شکایت از ظرف سهام داران ضررو زیان هایی می باشد که سهام داران این شرکت را در این مدت آزار داده است ، چون بعد فیسبوک بعد اینکه فاش شد اطلاعات کاربران را در اختیار شرکت دیگری قرار داده است ارزش سهام این شرکت 10 درصد افت داشته است .

شکایت چهارم از کمپانی فیسبوک ، در روز گذشته توسط وکیلی به نام جرمیا هالیسی که به وسیله ی سهام داران کمپانی فیسبوک استخدام شده است پرونده شکایتی را علیه مارک زاکربرگ و کو شریل و دیگر مدیران این کمپانی در شهر سن خوزه تشکیل داده است . در این پرونده آمده است ، تمام مدیران این کمپانی در حفظ اطلاعات و افشای اطلاعات کاربران بسیار کوتاهی کرده اند و از اعتماد کاربران سو استفاده کرده است . این وکیل از کمپانی فیسبوک درخواست غرامت کرده است تا تمام ضررو زیان های سهام داران جبران شود تا به موقعیت قبلی که داشتند برگردند . همچنین هالیسی از دادگاه در خواست کرده است تا به فیسبوک دستور بدهند تا امنیت سیستم فیسبوک را افزایش دهند .

منبع theverge