اسپیس ایکس موفق شد برای چندمین بار موشک فالکون 9 را فرود بیاورد.


SpaceX صبح امروز موفق شد برای هشتمین بار فالکون 9 را با موفقیت فرود بیاورد.این موشک با 14 بار پرتاب موفق به هشت بار فرود موفق شود , این فرود برای اولین با است که در طول روز انجام میشود و البته برای بار سوم است که در روی خشکی فرود میاید.
فالکون 9 در ساعت 9:30 دقیقه پرتاب شد , این موشک همراه خود یک کپسول دراگون را به سمت ایستگاه فضایی ناسا حمل میکرد . این کپسول با وزن 2.5 تن حاوی تجهیزات آزمایشگاهی پایگاه فضایی بود . این موشک در یک روز ابری به فضا پرتاب شده بود اما با موفقیت به راه خود ادامه داده است و مشکلی ایجاد نشده است , SpaceX این موشک را از پایگاه 39A پرتاب کرده است .
سکوی پرتاب 39A همان سکویی است که موشک آپلو برای ارسال انسان ها به کره ماه پرتاب شد . در حالی این سکو پس از پرتاب شاتل در سال 2011 پرتاب دیگری نداشت و فالکون 9 اولین پرتاب پس از سال 2011 است.شرکت ناسا در سال 2014 مجوز بازسازی پایگاه پرتاب 39A را داد که این سکوی پرتاب بتواند موشک فضایی فالکون 9 را پرتاب کند .
سوخت این موشک از هیدروژن مایع است و نوعی سوخت با نام RP1 است که به نفت سفید معروف است البته اکسیژن مایع هم همراه خود میبرد . موشک فالکون 9 بعد از 2.5 دقیقه پرتاب بدنه اصلی اش جدا شده و به زمین برمیگردد و بدنه حاوی کپسول دراگون به راه خود ادامه میدهد و در مدار زمین قرار میگیرد.
بدنه ی حاوی کپسول دراگون گفته میشود در مدار قرار گرفته و پنل های خورشیدی خود را باز کرده است و بعد از گذشت چند روز که به پایگاه فضایی نزدیک میشود میتوانند این محموله را انتقال دهند . فالکون 9 در مجموع با گذشت 8 دقیقه پرتاب شده و به زمین فرود آمده است.

منبع the verge
 

 
#SpaceX # #فالکون 9# #ناسا# #NASA#