افزایش دیتاسنترها تاثیر مخربی بر محیط زیست ندارد

در دنیای فناوری، دیتاسنترها با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش می باشند. این موضوع باعث نگرانی فعالان محیط زیست شده است چون با افزایش دیتا سنترها مصرف برق نیز افزایش می یابد و درنتیجه آلودگی زیست محیطی نیز افزایش خواهد یافت. با توجه به تحقیقاتی که در وبسیات Science منتشر شده است نشان می…
فهرست