ری اکت او اس

ReactOS ری اکت او اس

سیستم عامل ReactOS حاصل به سرقت رفتن کرنل ویندوز است

lhd; Axel Rierschin مهندس ارشد کرنل در شرکت مایکروسافت، ادعا می کند سیستم عامل ReactOS از کرنل تحقیقاتی ویندوز به سرقت رفته است. سیستم عامل ری اکت او اس، متن باز بوده و جهت سازگار بودن با کدهای باینری درایورهای ویندوز سرور ۲۰۰۳ به بعد توسعه پیدا کرده است. اکسل ریتشین که مهندس ارشد نرم…
keyboard_arrow_up