توسعه هوش مصنوعی

توسعه هوش مصنوعی برای یادگیری ماشین

توسعه هوش مصنوعی برای یادگیری ماشین

یکی از چالش های بزرگ در توسعه ی پروژه های یادگیری ماشین می توان به سادگی دریافت که اطلاعات کافی برای آموزش الگوریتم ها وجود ندارد. اما گروه AI Superb عضوی از کلاس زمستانی Y Combinator برای این مشکل یک راه حلی دارد. این گروه به سایر شرکت ها کمک می کند تا مجموعه داده…
keyboard_arrow_up