ثبت اطلاعات مشتریان آریانا پرداز آینده ( آرپا و اسپید )

سِمَت
نحوه آشنایی
از کدام نرم افزار استفاده می کنید؟
زیر سیستم های مورد استفاده
میزان رضایت مندی از نرم افزار
آیا مایل به شرکت در همایش ها هستید؟
آیا مایل به شرکت در دوره های آموزشی هستید؟

keyboard_arrow_up