نرم افزار حسابداری برودتی و سردخانه

نرم افزار یکپارچه حسابداری آرپا ویژه مشاغل مختلف بر اساس نیازمندی های طبقه بندی شده در هر صنف طراحی و ساخته شده است . نرم افزار آرپا امکانات ویژه ای از قبیل عملیات چک ، فاکتور فروش و خرید ، عملیات حسابداری ، انبارداری ، جستجوی کالا و …. متناسب با تمام قوانین صنفی و مالیاتی برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک برنامه نویسی شده است .

معرفی نرم افزار حسابداری برودتی و سردخانه

 نرم افزار حسابداری آرپا ، متناسب با تمام نیازمندی های تولیدکنندگان و فروشندگان محصولات برودتی و سردخانه از قبیل محاسبه بهای تمام شده ، محاسبه سود و زیان ،  انبارداری ، حسابداری ، خزانه داری ، حقوق و دستمزد و … بهره مند می باشد . همچنین نرم افزار آرپا با امکانات کاربردی و ظاهر زیبا و با قابلیت سفارشی سازی نرم افزار می تواند برای کسب و کار شما گزینه بسیار مناسبی باشد .

♦ امکانات نرم افزار حسابداری برودتی و سردخانه
  • فاکتور فروش
  • فاکتور مرجوع
  • پیش فاکتور
  • تغییر سطوح قیمت
  • گزارش لیست فاکتورها
  • گزارش لیست درآمد به تفکیک گروه کالا
  • گزارش سابقه سفارش
♦ امکانات معرفی در نرم افزار حسابداری برودتی و سردخانه
  • معرفی طرف حساب
  • سطح قیمت
  • معرفی طرف حساب-اطلاعات تکمیلی
  • معرفی گروه طرف حساب ساده
  • معرفی گروه طرف حساب درختی ۲ لایه
  • معرفی گروه کالا ساده
  • معرفی گروه کالا درختی ۲ لایه
  • معرفی واحد شمارش
  • معرفی شهر و استان
  • انتصاب سطوح قیمت به طرف حسابها
  • معرفی کالا
  • معرفی – سطوح قیمت
♦ امکانات نرم افزار حسابداری برودتی و سردخانه
  • فاکتور سفارش
  • فاکتور مرجوع
  • پیش فاکتور
  • معرفی اضافات و کسور
  • تغییر سطوح قیمت کالا
  • گزارش لیست فاکتورهای سفارشات
  • گزارش لیست فاکتورهای فروش و مرجوعی به تفکیک شخص
  • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک گروه کالا
  • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک کالا
  • گزارش سابقه فروش
 ♦ اسناد در نرم افزار حسابداری برودتی و سردخانه
  • معرفی حسابها
  • تغییر وضعیت اسناد
  • تنظیم صورتحساب هر شخص
  • گزارش مرور حسابها
  • گزارش گردش حسابها به تفکیک هر شخص
  • گزارش سود وزیان
  • گزارش هشدار ماهیت مغایرت حسابها
♦ عملیات چک در نرم افزار برودتی و سردخانه
  • وصول چک
  • نقد کردن و واریز به صندوق
  • نقد کردن و واریز به بانک
  • برگشت چک
  • عودت چک دریافتی
  • دریافت چک دارای سابقه
  • صدور چک
  • پس گرفتن چک
  • پاس شدن چک
  • استفاده از بارکدخوان
  • افتتاحیه چکهای دریافتی
  • گزارش چکهای دریافتی
  • گزارش چکهای پرداختی
  • گزارش چکهای درایفتی و پرداختی به تفکیک شخص
  • گزارش چکهای درایفتی و پرداختی به تفکیک ماه
  • معرفی بانکها
♦ عملیات خزانه داری در نرم افزار برودتی و سردخانه
  • جا به جایی وجوه نقد بین حسابهای خزانه داری
  • خلاصه موجودی
  • گزارش دریافت و پرداخت روزانه
  • گزارش پیش بینی نقدینگی
♦ عملیات انبارداری در حسابداری برودتی و سردخانه
  • رسید انبار خرید
  • رسید انبار مرجوع از فروش
  • محل کالا
  • انتقال کالابین انبارها
  • انبار گردانی شمارش انبار
  • تولید اتوماتیک برگه  تعدیل تعدادی
  • گزارش شمارش انبار
  • گزارش کاردکس حسابداری کالا با جزئیات
  • گزارش موجودی کالاها
  • گزارش موجودی کالاها با مبلغ
  • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
  • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار با مبلغ
  • خلاصه رسید های صادره به تفکیک شخص
  • خلاصه رسید ها و حواله های صادره به تفکیک شخص
  • گزارش کسری موجودی کالا ها
  • گزارش حواله انبار فروش
فهرست