نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش آرپا با امکانات فراوان موجب گردیده تا این سیستم جمع آوری اطلاعات زمان گیر و دور از ذهن به راحتی و به موقع انجام شود. در راستای این اهداف و عملیات ثبت برگه ها باید با انعطاف پذیری لازم و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.
در نرم افزار خرید و فروش ، عوامل مؤثر در برنامه ریزی فروش به همراه مدیریت توزیع و تحویل کالا و تسویه حساب با اشخاص در راستای تأمین منابع نقدینگی و به دست آوردن اطلاعات آماری در مورد مناطق فروش وهمچنین میزان سود کالا و سود حاصل شده به تفکیک مشتری از اطلاعات سودمند می باشد.

برخی از مشخصات نرم‌ افزار خرید و فروش آرپا

 • معرفی اشخاص واحد درقالب مشتری، فروشنده، پرسنل و … به همراه تفکیک حسابهای هر یک از آنها در نرم افزار خرید و فروش
 • امکان معرفی شعب نامحدود و جداسازی عملیات فروش و تنظیمات لازم در کلیه مراحل فروش از جمله شماره برگه ها و ترتیب و توالی برگه ها و حسابداری به تفکیک شعب در نرم افزار فروش
 • ارتباط مستقیم با سایر سیستم ها از جمله حسابداری ، انبار و خزانه به این صورت که با ثبت فاکتور فروش و با توجه به تنظیمات شعبه صادر کننده، سند حسابداری در بخش حسابداری به صورت اتوماتیک صادر شده و فاکتور در انبار آماده حواله می شود و یا به صورت اتوماتیک حواله صادر میشود و در پایان در قسمت خزانه داری آماده تسویه خواهد شد
 • در نرم افزار خرید و فروش آرپا امکان دسترسی سریع به اطلاعات پایه، ویرایش و تعریف اطلاعات جدید از داخل خود فرم بدون نیاز به خروج از فرم مربوطه
 • قابلیت کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به مشتریان به همراه قابلیت تعریف فرمتهای مختلف توسط کاربر و همچنین الصاق کد بصورت دستی
 • سیستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به کالاها به همراه قابلیت تعریف فرمتهای مختلف توسط کاربر و همچنین الصاق کد بصورت دستی
 • نرم افزار فروش امکان معرفی کامل اضافات و کسورات فروش (هزینه ها و عوارض فروش و همچنین هزینه حمل و …) بصورت پارامتریک

برخی از مشخصات نرم‌ افزار خرید آرپا

 • گروه بندی درختی تمامی کالاها تا سطح نامحدود و امکان تهیه گزارش از گروه بندی درختی در گزارشات فروش
 • امکان ثبت جزئیات فروش مانند: سپرده حسن انجام کار، پیش دریافت و …. و اعمال اتوماتیک در بخش مالی
 • امکان معرفی پروژه ها و ارتباط به فاکتور فروش جهت محاسبات سود و زیان پروژه و نگهداری مانده حساب مشتریان به تفکیک پروژه ها
 • امکان گروه بندی درختی مشتریان تا سطح نامحدود
 • مشاهده موجودی بازرگانی کالا و انبار در هنگام ثبت تمامی برگه های فروش
 • امکان معرفی اضافات و کسور پیش فرض جهت درج اتوماتیک در برگه های فروش
 • معرفی انواع شرایط تسویه و کنترل اعتبار نقدی و چکی مشتریان در هنگام صدور برگه در نرم افزار خرید و فروش آرپا
 • امکان رزرو نمودن کالا و نگهداری موجودی رزرو با استفاده از سفارشات فروش تعهد شده
 • نرم افزار فروش آرپا با امکانات فراوان موجب گردیده تا جمع آوری اطلاعات زمان گیر و دور از ذهن به راحتی و به موقع انجام شود. در راستای این اهداف و عملیات ثبت برگه ها باید با انعطاف پذیری لازم و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد
keyboard_arrow_up