نرم افزار حسابداری و مدیریت داروخانه

نرم افزار حسابداری داروخانه نرم افزار داروخانه

نرم افزار یکپارچه حسابداری و مدیریت داروخانه آرپا بر اساس نیازمندی های طبقه بندی شده در صنف داروخانه طراحی و توسعه داده شده است . نرم افزار آرپا امکانات ویژه ای از قبیل عملیات چک ، فاکتور فروش و خرید ، عملیات حسابداری ، انبارداری ، جستجوی کالا و …. متناسب با تمام قوانین صنفی و مالیاتی برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک برنامه نویسی شده است .

امکانات نرم افزار حسابداری آرپا ویژه داروخانه

نرم افزار حسابداری داروخانه آرپا ، متناسب با تمام نیازمندی های تمام داروخانه داران از قبیل ثبت دارو ، تغییر و چاپ فاکتور ، ثبت چک و عملیات بانکی ، انبارداری دارو ، خزانه داری و … بهره مند می باشد . همچنین نرم افزار آرپا با امکانات کاربردی و ظاهر زیبا و با قابلیت سفارشی سازی نرم افزار می تواند برای کسب و کار شما گزینه بسیار مناسبی باشد .

همچنین نرم افزار آرپا ، امکان اتصال به تمام سخت افزار های موجود در کسب و کارها مانند پرینتر ، بارکد خوان ، ترازو و … می باشد .

♦ امکانات فروش نرم افزار حسابداری داروخانه آرپا
 • فاکتور فروش صنف داروخانه
 • فاکتور مرجوع از فروش دارو
 • پیش فاکتور فروش
 • معرفی اضافات و کسور فروش
 • تغییر سطوح قیمت کالا
 • گزارش لیست فاکتورهای فروش و مرجوعی
 • گزارش لیست فاکتورهای فروش و مرجوعی به تفکیک شخص در نرم افزار حسابداری داروخانه آرپا
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک گروه دارو
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک انواع دارو
 • گزارش سابقه فروش
♦ امکانات معرفی در نرم افزار حسابداری داروخانه آرپا
 • معرفی طرف حساب
 • سطح قیمت
 • معرفی طرف حساب-اطلاعات تکمیلی
 • معرفی گروه طرف حساب ساده
 • معرفی گروه طرف حساب درختی ۲ لایه
 • معرفی گروه کالا ساده
 • معرفی گروه کالا درختی ۲ لایه
 • معرفی واحد شمارش
 • معرفی شهر و استان
 • انتصاب سطوح قیمت به طرف حسابها
 • معرفی کالا
 • معرفی دارو -سطوح قیمت دارو
♦ امکانات فروش نرم افزار حسابداری و مدیریت آرپا ویژه داروخانه
 • فاکتور فروش
 • فاکتور مرجوع از فروش
 • پیش فاکتور فروش
 • معرفی اضافات و کسور فروش
 • تغییر سطوح قیمت کالا
 • گزارش لیست فاکتورهای فروش و مرجوعی
 • گزارش لیست فاکتورهای فروش و مرجوعی به تفکیک شخص
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک گروه کالا
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک کالا
 • گزارش سابقه فروش
 ♦  امکانات حسابداری نرم افزار آرپا ویژه داروخانه
 • معرفی حسابها
 • تغییر وضعیت اسناد
 • تنظیم صورتحساب هر شخص
 • گزارش مرور حسابها
 • گزارش گردش حسابها به تفکیک هر شخص در نرم افزار حسابداری داروخانه
 • گزارش سود وزیان
 • گزارش هشدار ماهیت مغایرت حسابها

 

♦ عملیات چک در نرم افزار مخصوص آرپا ویژه داروخانه
 • وصول چک
 • نقد کردن و واریز به صندوق
 • نقد کردن و واریز به بانک
 • برگشت چک
 • عودت چک دریافتی
 • دریافت چک دارای سابقه
 • صدور چک
 • پس گرفتن چک
 • پاس شدن چک
 • استفاده از بارکدخوان
 • افتتاحیه چکهای دریافتی در نرم افزار حسابداری داروخانه
 • گزارش چکهای دریافتی
 • گزارش چکهای پرداختی
 • گزارش چکهای درایفتی و پرداختی به تفکیک شخص
 • گزارش چکهای درایفتی و پرداختی به تفکیک ماه
 • معرفی بانکها
♦ عملیات خزانه داری در نرم افزار مدیریت جامع داروخانه
 • جا به جایی وجوه نقد بین حسابهای خزانه داری
 • خلاصه موجودی
 • گزارش دریافت و پرداخت روزانه
 • گزارش پیش بینی نقدینگی
♦ عملیات انبارداری در نرم افزار مدیریت داروخانه
 • رسید انبار خرید
 • رسید انبار مرجوع از فروش
 • محل کالا
 • انتقال کالابین انبارها
 • انبار گردانی شمارش انبار
 • تولید اتوماتیک برگه  تعدیل تعدادی
 • گزارش شمارش انبار
 • گزارش کاردکس حسابداری کالا با جزئیات
 • گزارش موجودی کالاها
 • گزارش موجودی کالاها با مبلغ
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار
 • گزارش موجودی کالاها به تفکیک انبار با مبلغ
 • خلاصه رسید های صادره به تفکیک شخص
 • خلاصه رسید ها و حواله های صادره به تفکیک شخص در نرم افزار مدیریت  و حسابداری داروخانه
 • گزارش کسری موجودی کالا ها
 • گزارش حواله انبار فروش
keyboard_arrow_up