نرم افزار خرید و تدارکات

در تمامی مؤسسات و سازمانها، نرم افزار خرید و مدیریت برنامه ریزی خرید داخلی مواد اولیه و کالا، تغذیه کننده سایر بخشها به خصوص تولید، فروش و پروژه های در جریان ساخت است. ارتباط مناسب نرم افزار خرید و تدارکات با سایر بخشها و تأمین به موقع مواد و کالا نقطه قوت سیستم یکپارچه آرپا می باشد.
سیستم خرید و تدارکات آرپا می توان عملیات خرید داخلی و خرید خارجی را به همراه تمامی محاسبات بهای تمام شده و عملیات کنترل کیفیت به روشهای مختلف به انجام رسانده و تمامی مراحل را در انبار و بخش مالی منعکس نمود و همچنین ترتیب و توالی ثبت تمامی برگه ها را بصورت قابل تنظیم مشخص کرد.

امکانات سیستم خرید و تدارکات داخلی و خارجی

 • امکان دسترسی تنظیمات اولیه برای ثبت فاکتور با استفاده از آپشن های مربوط برای راحتی کاربر
 • مشتری پیش فرض – تخفیف پیش فرض – انبار پیش فرض و میانبرهای دیگر در نرم افزار خرید و تدارکات آرپا
 • امکان تعریف شعبه و جداسازی عملیات خرید به تفکیک شعبه (با عوض کردن شعبه کلیه عملیات خرید در شعبه مورد نظر خورده و امکان گزارش گیری هم بصورت آماری و هم حسابداری را به راحتی قابل انجام است. در نرم افزار خرید و تدارکات
 • امکان تنظیم شماره برگه در طول سال مالی و مرتب سازی شماره برگه ها براساس تاریخ
 • در نرم افزار خرید و تدارکات ارتباط مستقیم با سایر سیستم ها به صورتی که با ثبت فاکتور خرید، با توجه به تنظیمات شعبه صادر کننده، سند حسابداری در بخش حسابداری بصورت اتوماتیک صادر شده و فاکتور در انبار آماده رسید شده و یا اینکه اتوماتیک رسید می شود و همچنین در قسمت خزانه داری آماده تسویه خواهد شد و در موجودی بازرگانی و انبار عمل می شود
 • مشاهده مانده حساب اشخاص به همراه وضعیت چکهای دریافتی و پرداختی در ارتباط با شخص در هنگام صدور برگه
 • ارتباط مستقیم نرم افزار خرید و تدارکات با حسابداری و نمایش و تهیه روکش سند اتوماتیک حسابداری از طریق برگه های خرید در نرم افزار خرید و تدارکات
 • امکان دسترسی سریع به اطلاعات پایه، ویرایش و تعریف اطلاعات جدید از داخل خود فرم بدون نیاز به خروج از فرم مربوطه
 • الصاق کد برای فروشندگان به صورت اتوماتیک و دستی با قابلیت دادن فرمت مورد نطرکاربر
 • سیستم خرید و تدارکات کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به کالاها به همراه قابلیت تعریف فرمتهای مختلف توسط کاربر و همچنین الصاق کد بصورت دستی
 • امکان وارد نمودن سرویس و خدمات دریافتی همراه با کالاهای خریداری شده و ثبت های حسابداری مربوطه در نرم افزار خرید و تدارکات
  امکان دریافت کالاهای هدیه توسط فروشنده و تشخیص سیستم برای ثبت بهای درست در نرم افزار خرید و تدارکات
 • امکان معرفی کامل اضافات و کسور در فاکتور بصورت پارامتریک با توجه به نیاز شرکت
  امکان معرفی اضافات کسورات موثر در بهای تمام شده کالای خریداری شده
 • معرفی پروژه ها و ثبت فاکتور در ارتباط با پروژه جهت تهیه سود و زیان دقیق هر پروژه در نرم افزار خرید و تدارکات
 • امکان پیگیری و گزارش خرید خارجی کالاهای خریداری شده جهت هر پروژه
 • گروه بندی درختی تمامی کالاها تا سطح نامحدود و امکان تهیه گزارش از گروه بندی درختی در گزارشات خرید خارجی
 • ثبت شماره فاکتور اتوماتیک و دستی به همراه وارد نمودن شماره فاکتور ارسالی توسط فروشنده
 • امکان ثبت چندین واحد شمارش با عناوین واحد اصلی و واحدهای فرعی و نمایش گزارشات بر اساس واحدهای اصلی و فرعی و محاسبات بهای تمام شده کالای فروش رفته بر اساس موارد فوق در نرم افزار خرید و تدارکات
 • امکان خرید کالاها بر اساس چهار واحد شمارش متغیر
 • گزارش خلاصه خرید کالا به تفکیک شعبه بصورت تو در تو به نحوی که از این گزارش می توان خلاصه خرید به تفکیک کالا – شخص و در نهایت به تفکیک برگه را در دسترس داشت و می توان به صورت مستقیم وارد برگه شده و اصلاحات لازم را انجام داد در نرم افزار خرید و تدارکات
 • گزارش سابقه خرید یک کالا از یک شخص در هنگام صدور برگه نرم افزار خرید و تدارکات
 • امکان تهیه نمودار میله ای و دایره ای خلاصه خرید به تفکیک کالا به صورت ریالی و تعدادی با انواع فیلترهای متنوع در نرم افزار خرید و تدارکات
 • گزارش کلی کاردکس تعدادی بازرگانی به صورت تو در تو به تفکیک کالا و انبار و ریز برگه های صادره در بخش بازرگانی نرم افزار خرید و تدارکات خارجی
 • تهیه گزارشات خرید فصلی با فرمت دارایی در بازه تاریخی دلخواه
 • مشاهده مانده حسابهای فروشندگان کالا بصورت کلی
 • گزارش مانده حساب فروشندگان به تفکیک برگه های صادره نرم افزار خرید خارجی
 • گزارش مانده حساب فروشندگان به تفکیک ریز کالاهای موجود در برگه در نرم افزار خرید و تدارکات
 • گزارش کلی مقایسه ای خرید و برگشتی کالاهای خریداری شده
  امکان تیک نمودن حساب فروشندگان با ابزارهای لازم و نمایش موارد مغایرت و ذخیره نتیجه عملیات

مزایای نرم افزار خرید و تدارکات

 • صدور فاکتور خرید برای کالاها و افزایش موجودی بازرگانی بدون انجام عملیات انبارداری و فروش آن در نرم افزار خرید و تدارکات
 • امکان گروه بندی درختی فروشندگان تا سطح نامحدود
 • معرفی فیلدهای مورد نیاز تمامی برگه های خرید توسط کاربر با نام گذاری دلخواه
 • امکان نمایش شعبه صادر کننده برگه های خرید در نرم افزار خرید و تدارکات آرپا
 • امکان پیشنهاد آخرین نرخ خرید کالا در هنگام صدور فاکتور خرید جدید
 • مشخص نمودن شماره فنی برای هر کالا و استفاده از آن در هنگام نیاز
  امکان نگهداری موجودی ها به دو صورت موجودی بازرگانی و موجودی انبار در نرم افزار خرید و تدارکات
 • امکان معرفی بارکد برای کالا و ارتباط آن با دستگاه بارکد خوان و استفاده از آن در مبحث فروش در نرم افزار خرید و تدارکات آرپا
 • صدور رسید و حواله انبار اتوماتیک در هنگام ثبت فاکتور خرید و برگشت از خرید
 • ثبت درخواست خرید توسط بخشهای مختلف سازمان و تبدیل درخواست به سفارش خرید یا فاکتور خرید
 • امکان انجام عملیات مرجوع از خرید عطف به برگه خرید یا حواله برگه های صادره توسط انبار در نرم افزار خرید و تدارکات
 • امکان عطف برگه های خرید به فروش و مشاهده سود/زیان هر فاکتور
  امکان مشاهده صادر کننده برگه و ویرایش کننده برگه به همراه تاریخ ویرایش و تاریخ ایجاد برگه
 • امکان تنظیم مراحل توالی ثبت اطلاعات با توجه به نیاز سازمان بصورت انعطاف پذیر به صورتی که ابتدا رسید انبار صادر شده و سپس فاکتور خرید صادر شود و بالعکس
 • امکان انجام موارد کنترل کیفیت کالا تحت عنوان مجوز رسید موقت انبار و سپس عطف رسید انبار به برگه مجوز تایید شده
 • سیستم عطف حرفه ای بین برگه های خرید و سایر بخشها مانند انبار، فروش، حسابداری و خزانه داری بین سالهای مالی
 • معرفی تاریخ تسویه برگه های خرید و تهیه گزارشات خرید در ارتباط با تاریخ تسویه برگه ها و فراخوانی اتوماتیک در خزانه داری در نرم افزار خرید و تدارکات
 • مشاهده گزارشات حساس مانند : گزارش دفتر معین و خلاصه خرید و سابقه خرید کالا از یک شخص و … در هنگام صدور فاکتور
  و تفکیک سند حسابداری امکان دسته بندی برگه ها به دلخواه کاربر و استفاده از آن در مواقع لازم مانند: ارسال به شرکت دیگر و گزارش گیری در نرم افزار خرید و تدارکات
 • ثبت قراردادهای خرید و انجام عملیات خرید بر اساس قراردادهای موجود به همراه در نظر گرفتن اضافات و کسور قرارداد
 • بررسی وضعیت قراردادها و سفارشات خرید و کنترل اقلام باقیمانده در نرم افزار خرید و تدارکات
 • امکان ارسال خروجی اطلاعات در گزارشها و فاکتورها (export) به excel, word، pdf و نرم افزارهای مشابه
 • امکان استفاده از سیستم استعلام قیمت قبل از خرید به نحوی که بهترین کالا را از نظر کیفیت و قیمت خریداری کنید
 • گزارش فاکتورهای خرید خارجی در فرمتهای مختلف
 • گزارش میزان خرید یک کالا به تفکیک شخص
 • گزارش درخواست خرید کالا در نرم افزار خرید و تدارکات
 • گزارش سفارش خرید خارجی کالا
 • گزارش فاکتور برگشت از خرید کالا
 • امکان تهیه گزارش فاکتور خریدهایی که رسید انبار نشده اند در نرم افزار خرید و تدارکات
 • گزارش رسید انبارهایی که فاکتور خرید برای آنها صادر نشده است
 • گزارش حرفه ای از برگه های عطف و همچنین برگه های ناقص عطف
  گزارش قراردادها و مشاهده مانده قراردادهای صادره و مشاهده مانده قراردادهای صادره در نرم افزار خرید و تدارکات
 • گزارش و نمایش مانده نزد پیمانکار و کالاهای تحویل گرفته شده از پیمانکاران
 • برنامه ریزی خرید و برنامه تأمین مواد با توجه به سفارشات بازار و مشتریان
 • گزارش لیست استعلام ها به تفکیک تامین کننده
 • در نرم افزار خرید و تدارکات آرپا بیش از ۲۰ گزارش خرید به تفکیک کالا شخص شرایط تسویه اضافات و کسورات و…. در نرم افزار خرید و تدارکات
فاکتور خرید در نرم افزار خرید و تدارکات
معرفی اصناف در نرم افزار خرید و تدارکات
خریدهای رسید نشده
لیست فاکتور خرید مرجوعی
keyboard_arrow_up