حسابداری چند ارزی

نرم افزار حسابداری چند ارزی بخشی سیستم جامع حسابداری آرپا است که امکان مدیریت اسناد چند ارزی و معاملات ارزی را برای شما ارائه میکند .نرم افزار حسابداری چند ارزی مورد نیاز تمام سازمان ها است , بسیاری از سازمان ها و مؤسسات اقتصادی، در معاملات تجاری خود از ارزهای مختلف استفاده می کنند. اگر چه نتیجه فعالیت های مالی – اقتصادی مؤسسات یاد شده به صورت حساب های ریالی نگهداری می شود، اما دسترسی به اطلاعات معاملات ارزی و حفظ و نگهداری سوابق نرخ های برابری ارزهای مختلف ضروری است.

زیرسیستم حسابداری چند ارزی آرپا  می‌تواند به راحتی معاملات ارزی و صورت‌های مالی عملیات خارجی سازمان خود را به ریال تسعیر کرده و به دقت کار انعکاس معاملات ارزی و عملیات خارجی درصورت‌های مالی واحد تجاری خود را انجام دهد وگزارش‌های روشنی را به حساب‌رسان ارائه کند.

امکانات و ویژگیهای نرم افزار حسابداری چند ارزی
  • معرفی نرخ های برابری ارز به ریال در نرم افزار حسابداری چند ارزی
  • امکان ثبت چند نرخ ارز در یک روز در نرم افزار حسابداری چند ارزی
  • تعریف ضریب تبدیل ارزها به یکدیگر در نرم افزار حسابداری چند ارزی
  • نرخ ها و کنترل روی تک ارزی بودن یا چند ارزی بودن حساب در نرم افزار حسابداری چند ارزی
  • تخصیص نوع ارز به حساب های تسعیر پذیر در سطح معین و تفصیل در نرم افزار حسابداری چند ارزی
  • ورود اطلاعات اسناد ارزی به صورت ریالی و تبدیل آن به مقدار ارز مورد نظر و برعکس و همچنین برقراری کنترل های لازم در نرم افزار حسابداری چند ارزی
  • صدور سند تسعیر به صورت دستی توسط کاربر در صورت تغییر نرخ برابری ارز به ریال در نرم افزار حسابداری چند ارزی
  • انتخاب نرخ ارز و حساب های مورد نظر برای تسعیر در صورت داشتن چند نرخ ارز در یک روز در نرم افزار حسابداری چند ارزی
keyboard_arrow_up