مدیریت خرید و تدارکات ارزی

یک سری از موسسات برای اینکه از سایر شرکتهای خارجی خرید انجام دهند باید از طریق ارز اینکار را انجام دهند   که علاوه بر ریال باید عملیات ارزی را هم در سیستم نگه داری کنند تا در مواقع نیاز بتوانند تسعیر ارز انجام دهند .برای این روال شرکتها در حسابهای خود علاوه بر مبلغ ریالی عملیات باید مقدار ارز و نوع ارز و نرخ آن را نگهداری نمایند که سیستم مدیریت خرید و تدارکات ارزی آرپا از طریق منوی خرید ارزی و تدارکات اینکار را انجام میدهد

برخی از امکانات سیستم مدیریت خرید و تدارکات ارزی

  • ثبت فاکتور خرید و سفارش و مرجوعی با قیمت ارزی
    ثبت فاکتور با ارزهای مختلف و تبدیل آن به ریال
  • فاکتور خرید ارزی
  • گزارش خلاصه خرید و مرجوعی به تفکیک شخص ارزی
  • گزارش خلاصه خرید و مرجوعی به تفکیک کالا ارزی
  • گزارش خلاصه خرید و مرجوعی به تفکیک گروه کالا ارزی
  • گزارش خلاصه خرید و مرجوعی به تفکیک ماه و روز ارزی
  • گزارش خلاصه خرید و مرجوعی به تفکیک استان و شهر ارزی
  • گزارش خلاصه خرید و مرجوعی با جزیئات و به تفکیک
keyboard_arrow_up