نرم افزار بهای تمام شده

نرم افزار بهای تمام شده برای محاسبه و تعیین بهای تمام هزینه ها و کاهش هزینه ها و آنالیز سود آوری در تولید هر یک از محصولات است , نرم افزار بهای تمام شده آرپا مورد استفاده تمام شرکت ها و کارخانه ها قرار میگیرد . یکی از مهمترین مباحث در کارخانجات تولیدی، ثبت و تحلیل فرایند محصولات، نگهداری مستندات، نگهداری موجودی کالای نیمه ساخته، محاسبه بهای تمام شده محصولات، ظرفیت سنجی به همراه برنامه ریزی تولید و تأمین مواد اولیه می باشد.
نرم افزار بهای تمام شده جهت انجام موارد ذکر شده احتیاج به یک سیستم یکپارچه می باشد که ارتباط بین بخشهای خرید و زنجیره تأمین ،انبار و فروش و سفارشات را برقرار نموده و مدیریت نماید .

نرم افزار بهای تمام شده آرپا با بکار‌گیری روشهای سفارش کار و روش تولید مرحله‌ای، محاسبه بهای تمام شده استاندارد واقعی محصولات و محاسبات انحراف پیش بینی سربار را با استفاده از روشهای استاندارد محاسبه و گزارش می نماید.

تسهیم هزینه های سربار واقعی در نرم افزار بهای تمام شده

تسهیم هزینه های سربار

تولید روزانه در نرم افزار تولید و بهای تمام شده

تولید روزانه در نرم افزار بهای تمام شده

گزارش تولید با مواد اولیه

گزارش تولید با مواد اولیه

برخی از مشخصات نرم افزار بهای تمام شده آرپا

 • معرفی محصول و انواع آن به همراه معرفی چندین فرمول ساخت بصورت درخت محصول (BOM) در نرم افزار بهای تمام شده
 • به روز کردن کلیه داده ها و مستندات و الصاق آن به شناسنامه محصولات بصورت فایل با فرمتها مختلف در نرم افزار بهای تمام شده
 • کنترل و مدیریت تغییرات مهندسی محصول و ثبت سوابق تغییرات فرمولاسیون در نرم افزار بهای تمام شده
 • مهندسی فرآیند محصول،شامل فرآیند عملیات(OPC)، مدت زمان، توالی عملیات و فرمولاسیون، ویژگی‌ها و دستورالعمل‌های تولیدی هر مرحله در نرم افزار بهای تمام شده
 • معرفی زمان استاندارد جریان عملیات تولید با توجه به روش های زمان سنجی و جذب سربار بر اساس آنها در نرم افزار بهای تمام شده
 • معرفی تجهیزات و ماشین آلات و شناسنامه آنها به همراه ظرفیت سنجی و اولویت بندی آنها در نرم افزار بهای تمام شده
 • امکان انجام عملیات تولید بر مبنای سفارش کار مشتریان و محاسبات بهای تمام شده بر اساس سفارش در نرم افزار بهای تمام شده
 • با نرم افزار بهای تمام شده میتوانید عملیات انجام تولید بصورت مرحله ای و محاسبه بهای تمام شده بصورت استاندارد بر اساس کارت استاندارد در نرم افزار بهای تمام شده
 • محاسبه بهای تمام شده واقعی محصولات در پایان دوره تولید برای هر محصول در نرم افزار بهای تمام شده
 • محاسبه انحرافات به روشهای استاندارد در پایان دوره تولید و گزارشات مربوطه در نرم افزار بهای تمام شده
 • ارایه گزارش ثبت آمار تولید در نرم افزار بهای تمام شده
 • ارایه گزارش ریز مواد ورودی و خروجی ایستگاه‌های تولید در نرم افزار بهای تمام شده
 • گزارشات متنوع از عملکرد تولید و مصرف مواد و ضایعات به صورت ماهانه و روزانه در نرم افزار بهای تمام شده

مزایای نرم افزار بهای تمام شد

 • ارسال مواد و اقلام مورد نیاز مختص هر سفارش و رسید محصول بر اساس هر سفارش و همچنین رسید محصول عطف به سفارش و محاسبه بهای تمام شده بر اساس اقلام ارسالی
 • معرفی شیفت های کاری، تعطیلات و …الصاق شماره بچ و شناسایی و ردیابی محصولات تولید شده در نرم افزار بهای تمام شده
 • دریافت سفارشات تایید شده از واحد فروش و قراردادها و برنامه ریزی تولید بر اساس سفارشات تأیید شده در نرم افزار بهای تمام شده
 • در نرم افزار بهای تمام شده امکان مرتب سازی تقاضا مشتری، محصول و درجه اهمیت سفارشات و اولویت بندی سفارشات در برنامه ریزی در نرم افزار بهای تمام شده
 • پیش بینی سفارشات براساس نیاز بازار- براساس سابقه مشتریان- براساس موجودی انبار در نرم افزار بهای تمام شده
 • پیش بینی سفارشات قابل انجام با توجه به ظرفیت تولید، ظرفیت انبار، مشارکت زنجیره تامین کالا در نرم افزار بهای تمام شده
 • تحلیل توانایی انجام سفارش و میزان کمبود منابع و مواد مورد نیاز در نرم افزار بهای تمام شده
 • تحلیل ظرفیت تولید و ظرفیت در دسترس انبار
 • پاسخگویی به سفارش با استفاده از چندین برنامه با توجه به ظرفیت تولید در هر برنامه.با تنظیم برنامه فروش در نرم افزار بهای تمام شده
 • برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت تولید(RCCP) و گزارش از ضایعات عادی و غیر عادی در نرم افزار بهای تمام شده
 • امکان انجام عملیات خدمات خارج از موسسه توسط پیمانکار در نرم افزار بهای تمام شده
 • امکان نگهداری موجودی کالاها نزد پیمانکار و میزان کالای تولید ارسالی توسط پیمانکار در نرم افزار بهای تمام شده
 • امکان اتصال با سیستم انبار در نرم افزار بهای تمام شده
keyboard_arrow_up