دستورالعمل پرداخت مزایای جانبی در شورای حقوق و دستمزد

دستورالعمل پرداخت مزایای جانبی در شورای حقوق و دستمزد تصویب شد.

طبق مکاتبات انجام شده معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، دستورالعمل پرداخت مزایای جانبی در شورای حقوق و دستمزد با اعمال تغییراتی تصویب شد.

تغییرات به شرح زیر است:

۱- تاریخ اجرای مصوبه از اول شهریور ۱۴۰۲ خواهد بود لذا پرداخت های قبل از این تاریخ حتی درصورت مغایرت با مصوبه قابل قبول خواهد بود.

۲- هرگونه پرداخت خارج از ضوابط دستورالعمل مذکور می تواند به عنوان “کمک رفاهی” به کارمندان پرداخت شود.

نرم افزار حسابداری

تلگرام تبدیل به سوپر اپلیکیشن میشود

رونمایی سامسونگ از گلکسی رینگ

keyboard_arrow_up