عضویت ها و افتخارات

رتبه یک انفورماتیک

در زمینه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی

دارای پروانه بهره برداری

از وزارت صنعت، معدن و تجارت

دارای پروانه تولید نرم افزار

از وزارت صنعت و معدن

عضو سازمان نظام صنفی

رایانه ای استان تهران

شرکت دانش بنیان

تایید شده از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دارای گواهینامه امنیت نرم افزار

از سازمان امنیت اطلاعات نرم افزاری

keyboard_arrow_up