سیستم های موبایل آرپا

سیستم ارسال پیام کوتاه

اطلاع رسانی و تبلیغات در عصر اطلاعات و ارتباطات نقش بسیار مهمی را در پیشرفت هر سازمان یا شرکت ایفا می کند. از این رو سیستم ارسال پیام کوتاه آرپا میتواند با امکانات بروز امکان گسترش ارتباط با مشتری و اطلاع رسانی لحظه به لحظه خدمات را به ……

سیستم تحت موبایل

تمامی مدیرانی که از نرم افزار شرکت آرپا استفاده می کنند و شرایط و زمان استفاده از نرم افزار ویندوز آرپا را ندارند، ولی نیازمند دسترسی به گزارش ها در هر زمان و هر مکان هستند تمامی شرکت هایی که از سیستم پخش مویرگی آرپا استفاده می کنند و قصد ……

keyboard_arrow_up