نرم افزار فروش ارزی آرپا

نرم افزار فروش ارزی نرم افزار فروش چند ارزی نرم افزار فروش خارجی بسیاری از مؤسسات و شرکتهای بازرگانی در معاملات خود از ارزهای مختلف استفاده می کنند. این بدین معنا است که در راستای یکپارچگی اطلاعات و روند کاری مجبور به صدور فاکتور ارزی نیز می باشند. به منظور رفع نیاز و در راستای یکپارچگی با سیستم حسابداری ، سیستم فروش ارزی ارائه می گردد.

برخی از مشخصات نرم افزار فروش ارزی آرپا

 • تعریف ضریب تبدیل ارز به یکدیگر در نرم افزار فروش ارزی
 • ورود اطلاعات اسناد ارزی به صورت ریالی و تبدیل ان به مقدار ارز مورد نظر در نرم افزار فروش ارزی
 • صدور سند تسعیر با نرخ مختلف در نرم افزار فروش ارزی
 • ثبت فاکتور فروش با قیمت ارزی و ریالی در نرم افزار فروش ارزی
 • ثبت پیش فاکتور و سفارش فروش ارزی
 • فاکتور فروش ارزی

برخی از گزارشات نرم افزار فروش ارزی

 • گزارش فروش ارزی به فرمت دارایی در نرم افزار فروش ارزی
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک شخص ارزی در نزم افزار فروش ارزی
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک کالا ارزی در نرم افزار فروش ارزی
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک گروه کالا ارزی در نرم افزار فروش ارزی
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک ماه و روز ارزی در نرم افزار فروش ارزی
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی به تفکیک استان و شهر ارزی در نرم افزار فروش ارزی
 • گزارش خلاصه فروش و مرجوعی با جزیئات و به تفکیک در نرم افزار فروش ارزی
 • گزارش سود ارزی به تفکیک کالا و فاکتور در نرم افزار فروش ارزی
 • گزارش کاردکس حسابداری ارزی در نرم افزار فروش ارزی
 • گزارش ارزی به تفکیک کاربر در نرم افزار فروش ارزی
keyboard_arrow_up