خدمات پس از فروش

نرم افزار فروش و نرم افزار خدمات پس از فروش آرپا نیز به عنوان یکی دیگر از زیر سیستم‌های موجود در راه حل جامع و یکپارچه آرپا با زیرسیستمهای نرم افزارانبار، CRM،نرم افزار فروش، نرم افزارخزانه داری و نرم افزار حسابداری در ارتباط است و به همین دلیل می‌تواند اطلاعات مورد نیاز برای ارائه خدمات به مشتریان را از این سیستم‌ها دریافت و اطلاعات تولیدی خود را به آنها منتقل نماید.

برخی از مشخصات نرم‌افزار خدمات پس از فروش آرپا

 • تعریف مشخصات نمایندگیها در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • تعریف مشخصات عوامل فروش در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • تعریف مشخصات تعمیرگاهها در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • تعریف محصولات و حوزه های خدمات مربوط به هر محصول در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • تعریف بازه های زمانی پشتیبانی و گارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • ارتباط با سیستم سریال و ردیابی کالا در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • ثبت برگه ورود کالا به همراه کلیه مشخصات، زمان ، تحویل گیرنده،
 • توضیحات، ایرادات به همراه دسته بندی موارد در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان تفکیک موارد گارانتی و غیرگارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان صدور برگه درخواست کالا از انبار عطف به برگه تعمیر در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان ارجاع و چارت گردش کار به تفکیک تعمیرگاهها و پرسنل در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان تجمیع صورت حساب، کارهای انجام شده و اقلام مصرفی از بخشهای مختلف تحت صورت حساب جامع در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان ثبت سوابق مراجعه بر اساس سریال محصول و مشتری در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان ارسال اتوماتیک نتایج کار به صورت sms
 • امکان صدور فاکتور گارانتی و فاکتور خدمات و محاسبه سود و زیان هر فاکتور در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان الصاق شماره رهگیری و اعلام به مشتری در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • گزارش کارتابل عملکرد سرویس کاران و کارشناسان تعمیرگاه در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان تعریف شروع گارانتی و پایان گارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان ارسال کالا بین نمایندگی های هر شرکت در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • تنظیم قرارداد فروش گارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان تعریف اضافات و کسورات در برگه در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان تعریف لوازم همراه کالای پذیرش شده در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • گزارش پذیرش و تعمیرات و سرویس با جزئیات و به تفکیک در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • امکان طراحی گزارشات توسط خود کاربر بابت خروجی گزارش و فیلترها در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • گزارش وضعیت گارانتی در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • گزارش عملکرد سریال
 • گزارش اقلام مصرفی در تعمیرات که مشمول گارانتی است در نرم افزار خدمات پس از فروش
 • ثبت اتوماتیک فاکتور فروش برای اقلامی که گارانتی ندارند در نرم افزار خدمات پس از فروش
keyboard_arrow_up