نرم افزار حقوق و دستمزد

محاسبه دقیق و کامل حقوق و مزایای ماهانه پرسنل و مزایای متعلقه مستمر و غیر مستمر به همراه لحاظ نمودن قوانین استخدامی و طبقه بندی مشاغل در کنار ارتباط مستقیم با سایر زیر سیستمها و انتقال اطلاعات از آنها در کنار معرفی پارامتریک و انعطاف پذیری آنها در مقابل تغییر قوانین از مشخصات اصلی نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا می باشد.

از دیگر امکانات گسترده نرم افزار حقوق و دستمزد می توان محاسبات وامها و مساعده و کسورات قانونی و محاسبه صحیح و سریع حقوق ماهانه به همراه گزارشات متنوع و ماتریسی و ارسال نتایج به سایر سیستمها را نام برد.همچنین ارتباط این سیستم با نرم افزار حسابداری این امکان را می دهد تا اطلاعات ایجاد شده را به صورت اتومات ارسال کند. این نرم افزار کاملا انعطاف پذیر بوده و می توانید تمام پارامترهای محاسبه ی حقوق را با توجه به نیازهای موجود سفارشی کنید و تمامی نیازهای سازمان های بزرگ و شرکتهای کوچک را به راحتی مرتفع می نماید.

محیط نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا

نرم افزار حقوق و دستمزد

معرفی عوامل حقوقی در نرم افزار حقوق و دستمزد

برخی از مشخصات نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی آرپا

 • معرفی مشخصات عمومی و ثبت سوابق کارکرد پرسنل
 • امکان ارتباط کاملا” ساده سیستم محاسبه حقوق و دستمزد، با تمامی دستگاه های کارت ساعت زن موجود
 • امکان معرفی انواع استخدام و تنظیم ضرایب و الزامات قانونی به تفکیک استخدام
 • در سیستم حقوق و دستمزد آرپا امکان انتصاب تمامی مزایای مستمر و غیرمستمر بصورت کاملا پارامتریک و نگهداری سوابق تمامی آنها میباشد
 • امکان انتصاب مزایا بصورت گروهی با انواع فیلترهای مورد نیاز
 • نگهداری سوابق احکام حقوقی پرسنل
 • امکان دریافت اطلاعات مربوط کارکرد، مأموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، شیفت کاری، تعطیل کاری و… از کارت ساعت
 • امکان معرفی انواع مرخصی مانند: مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، تشویقی و انتقال مانده به دوره حقوقی بعدی و همچنین به سال مالی بعدی در سیستم
 • امکان تعریف عوامل کارکرد بصورت پارامتریک مانند: کارکرد عادی، انواع اضافه کاری، شب کاری و…. به تفکیک نوع استخدام و دوره حقوقی
 • تعریف تمامی عوامل حقوقی و مزایا و کسور بصورت محاسباتی و فرمولی با تمامی تنظیمات مورد نیاز و لحاظ نمودن شرطهای محاسباتی
 • مدیریت و محاسبه انواع پرداخت ها در تمام بخش های سازمان نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا
 • امکان محاسبه حقوق کارکنان ساعتی و حق المشاوره بر اساس ساعت حضور
 • امکان محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان پیمانکاری بر مبنای مورد کارکرد
 • امکان تعیین تمامی عوامل حقوقی معاف از مالیات و بیمه
 • امکان تعیین و محاسبه تمامی عوامل حقوق بر مبنای روز کارد و تعیین سقف برای آنها
 • امکان تعریف انواع وامها در نرم افزار آرپا و همچنین تمامی بدهیهای کارکنان به همراه تعیین اقساط ماهانه و کنترل مانده و صورتحساب آنها
 • امکان معرفی انواع صندوق پس انداز، بازنشتگی و رفاه کارگران و…. به همراه لحاظ نمودن فرمولهای محاسباتی و مشاهده مانده در فیش حقوق
 • امکان معرفی انواع کسور مستمر و غیر مستمر بصورت فرمولهای محاسباتی و تنظیمات لازم
 • امکان معرفی انواع بیمه اجباری وسختی کار و همچنین انواع بیمه های تکمیلی و تعیین فرمولهای محاسبه آنها
 • امکان تعریف جداول مالیاتی و نگهداری سوابق در صورت تغییر
 • امکان تهیه تقویم کاری بصورت ماهیانه
 • امکان معرفی انواع اضافه کاری، تعطیل کاری، ماموریت و… بصورت فرمولهای محاسباتی
 • امکان محاسبه حقوق و دستمزد بصورت انفرادی یا گروهی بر اساس پارمترهای انتخابی
 • امکان تنظیم ضرایب محاسبه جریمه مانند: غیبت، تأخیر، تعجیل و در نظر گرفتن معافیتهای ماهانه

اطلاعات بیشتر و سفارش نرم افزار

پوشش دهی و محاسبه انواع پرداخت ها در نرم افزار حقوق و دستمزد آرپا

 • امکان محاسبه عیدی و سنوات بصورت کاملا پارامتریک به همراه در نظر گرفتن مرخصی بدون حقوق و غیبت و… در نرم افزار
 • امکان محاسبه و بازخرید مرخصی استفاده نشده پرسنل در زمان دلخواه
 • امکان ارتباط مستقیم تمامی جزئیات عوامل حقوق با حسابداری و تفضیلیهای شناور جهت صدور سند خودکار در تمامی مراحل محاسبه، پرداخت و… بصورت استاندارد
 • امکان ارتباط عوامل حقوق و پرسنل به حسابهای پروژه جهت لحاظ نمودن هزینه مرتبط با آن
 • امکان تهیه اطلاعات بصورت دیسکت شامل: لیست بانک، لیست بیمه، لیست مالیات، لیست مساعده، لیست تعاونی و…
 • امکان تهیه گزارش لیست پرسنل به همراه احکام انتصابی
 • در سیستم حقوق و دستمزد امکان تهیه گزارش لیست بانک، لیست بیمه، لیست مساعده، لیست امضاء، لیست حقوق با فرمتهای استاندارد
 • امکان تهیه فیش حقوقی در فرمتهای مختلف و امکان تغییر و طراحی آن توسط کاربر
 • امکان تهیه لیست کارکرد ماهانه به همراه تأخیر و تعجیل های صورت گرفته
 • امکان تهیه گزارش لیست سوابق حقوقی و دستمزد پرسنل به تفکیک دوره های حقوق
 • امکان تهیه دیسکت های مالیات
 • امکان تهیه دیسکت های بیمه
 • امکان تهیه دیسکت بانک
 • محاسبه عیدی و سنوات و مانده مرخصی و بن
 • ارسال پیام کوتاه برای پرسنل جهت محاسبه حقوق و دستمزد و واریزی آن
 • لیست حقوق

گزارشات در نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی آرپا

 • گزارشات کامل و جامع لیست بیمه طبق فرمت سازمان تامین اجتماعی
 • گزارشات کامل و جامع لیست های مالیات طبق فرمت اداره دارایی
 • گزارشات کامل و جامع لیست ها ی پرداختی حقوق
 • انواع متنوع چاپ فیش های حقوقی
 • گزارشات کامل و جامعی از محاسبات عیدی و سنوات و مانده مرخصی و بن در نرم افزار
برای دریافت دمو نرم افزار و مشاوره رایگان توسط کارشناسان ما، فرم زیر را تکمیل نمایید.
نام(ضروری)

keyboard_arrow_up