فیس آیدی آیفون فریب ماسک های سه بعدی را نخورد

ماسک های سه بعدی نتوانستند فیس آی دی آیفون را فریب دهند

turned_in_notفیس آی دی
commentبدون دیدگاه
یک ماسک سه بعدی و یا حتی یک عکس از یک چهره، قادر به فریب سیستم های تشخیص چهره ی پرداخت و سیستم های تشخیص چهره در هواپیماها می باشد، اما نمی توانند فیس آی دی را فریب بدهند. بر اساس گزارش Fortune، آزمایشی توسط یک شرکت فعال در زمینه هوش مصنوعی انجام شده است…
keyboard_arrow_up