سیستم پروژه

محاسبه بهای تمام شده پروژه های صنعتی، ساختمانی، خدماتی و … از جهت محاسبه کلیه خریدها،  فروش ها و هزینه‌های مرتبط با یک پروژه بسیار مشکل است و این ناشی از ماهیت مبهم کار و یا پیچیده بودن آن می باشد.

نرم افزار محاسبه بهای تمام شده پروژه آرپا امکانات زیر را ارائه می کند

  • امکان محاسبه بهای تمام شده پروژه در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
    ردیابی کلیه خرید ها و فروش های مرتبط با یک پروژه در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
  • ردیابی کلیه دریافت ها و پرداخت های مرتبط با یک پروژه در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
  • ارتباط مستقیم با سایر سیستم ها بخصوص سیستم انبار،تولید، حسابداری، فروش، پیمانکاری و …. در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
  • ثبت حسابداری متناسب با هر پروژه به طور اتوماتیک در منوی حسابداری در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
    نمایش سود و زیان هر پروژه در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
    گزارش‌گیری از طلبکاران به تفکیک پروژه در نرم افزار برنامه ریزی و پروژه
keyboard_arrow_up