نرم افزار سفارشات خارجی

عملیات سفارشات و خرید خارجی و گشایش اعتبارات اسنادی از جمله مواردی می باشد که در اکثر مؤسسات بازرگانی و تولیدی وجود داشته و محاسبات مربوط به آن پیچدگیهای خاصی را دارا می باشد. نرم افزار سفارشات خارجی آرپا با تمامی بخشهای برنامه ارتباط مستقیم دارد و این نرم افزار تمامی هزینه ها ی خرید و پیش پرداختها را به تفکیک هر اعتبار و محموله نگهداری کرده و محاسبات بهای تمام شده محموله ورودی را به سادگی به انجام رسانده و گزارشات متنوعی را ارائه می نماید.

برخی از مشخصات نرم‌افزار خرید خارجی آرپا

 • امکان معرفی حسابهای اعتبار و سرفصلهای شناور هزینه های خرید
 • خارجی و پیش پرداختها در نرم افزار سفارشات خارجی
 • امکان صدور پیش فاکتور خرید خارجی بصورت ارزی و تعیین مبلغ ارزی در نرم افزار سفارشات خارجی
 • امکان صدور فاکتور خرید خارجی عطف به پیش فاکتور و فراخوانی هزینه های مرتبط با اعتبار بصورت اتوماتیک در نرم افزار سفارشات خارجی
 • تسهیم خودکار هزینه های انجام شده به بهای تمام شده کالاهای وارداتی به روشهای وزنی و مبلغ ارزی و ….در نرم افزار سفارشات خارجی
 • صدور خودکار اسناد حسابداری پرداخت هزینه های خرید خارجی و پیش پرداختها در نرم افزار سفارشات خارجی
 • امکان تسویه فاکتور خرید خارجی بصورت اتوماتیک و تسویه فاکتورها و مشاهده فاکتورهای تسویه نشده در نرم افزار سفارشات خارجی
 • امکان صدور سند ارزی و نگهداری اطلاعات ارزی در کنار اطلاعات ریالی در نرم افزار سفارشات خارجی
 • امکان مشاهده هزینه های انجام شده به تفکیک هر اعتباردر نرم افزار سفارشات خارجی
 • امکان مشاهده بهای تمام شده کالاها به همراه سهم هزینه های متعلقه هر کالا در نرم افزار سفارشات خارجی
 • مشاهده گزارش اعتبارات اسنادی و مشاهده ریز عملیات انجام گرفته بصورت تو در تودر نرم افزار سفارشات خارجی
 • ارتباط مستقیم با سیستم فروش و انبار و ثبت عملیات کنترل کیفیت در نرم افزار سفارشات خارجی
 • ارتباط مستقیم با سیستم خزانه داری و حسابداری و انجام عملیات حسابداری بصورت خودکار در نرم افزار سفارشات خارجی
 • امکان گزارش گیری از سفارشات و اعتبارات باز بصورت تفکیکی از هزینه های پرداختی و پیش پرداخت در نرم افزار سفارشات خارجی
 • ارسال اتوماتیک سفارشات باز به دوره مالی بعد در نرم افزار سفارشات خارجی
keyboard_arrow_up