نرم افزار حسابداری

انسجام و یکپارچگی در سیستمهای اطلاعات مدیریت، معطوف به بخش مالی خواهد بود. براساس همین اصل، ساختار سیستم مالی قابل انعطاف و سازگار با عملیات مالی شرکتهای مختلف، محور اصلی طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه آرپا بوده است. علاوه بر ثبت و گزارش عملیات مالی متداول، امکان بررسی و چک کردن عملیات شعب و کنترلهای لازم در بخشهای مختلف سازمان ، نشانگر قدرت و توانایی سیستم می‌باشد.

نرم افزار حسابداری آرپا بر اساس نیازهای شرکت ها در تمامی حوزه ها از جمله بازرگانی، فروشگاهی، تولیدی، خدماتی و … طراحی شده است و تمام نیازهای سازمان ها را بر طرف می کند. نرم افزار آرپا با رابط کاربری زیبا , نصب و راه اندازی سریع و پشتیبانی آنلاین میتواند در اختیار تمام سازمان ها و شرکت ها قرار بگیرد.

برخی از مشخصات نرم افزار حسابداری آرپا

 • معرفی دوره های مالی در بازه زمانی دلخواه و تهیه گزارشات تلفیقی و مقایسه ای بین آنها
 • امکان استفاده از کدینگ حسابداری جامع سیستم و تهیه گزارشات استاندارد مالی
 • معرفی چندین شرکت جهت ثبت اطلاعات مالی و تهیه گزارشات تلفیقی بین شرکتها
 • معرفی حسابها در سطوح نامحدود به همراه معرفی لایه‌های حساب با رنگ و تعداد کاراکتر کد انتخابی در نرم افزار حسابداری آرپا
 • معرفی و تنظیم سطوح و لایه های حساب توسط مدیر سیستم و افزایش سطوح در طول سال مالی و تنظیم اتوماتیک
 • معرفی تفصیلیهای شناور (اشخاص، مراکز هزینه، پروژه، قراردادها و…) در قالب تفصیلی شناور یک و دو در سطوح نامحدود
 • امکان معرفی شعب/دپارتمانهای مختلف و نگهداری عملیات مالی و تنظیمات حسابداری به تفکیک
 • امکان معرفی و طراحی شرح دلخواه برای سندهایی که به صورت اتوماتیک توسط سیستم ساخته می‌شوند

مشخصات شاخص نرم افزار حسابداری آرپا

 • معرفی گروه حسابها به صورت درختی در سطوح نامحدود جهت تهیه گزارشات استاندارد مالی
  ارتباط تفصیلیهای شناور با حسابها جهت صدور اسناد با کمترین خطای احتمالی و تنظیمات حرفه‌ای کدینگ
 • ارتباط حساب شناور اشخاص به حسابها جهت صدور اسناد با کمترین خطای احتمالی در نرم افزار حسابداری آرپا
 • دسترسی سریع به اطلاعات مالی در سطوح مختلف حساب و نمایش اسناد صادره و برگه مرتبط به سند از طریق تمامی گزارشات
 • معرفی تمامی موارد پیش‌نیاز از داخل فرمهای حسابداری بدون نیاز به خارج شدن از فرم مربوطه
 • معرفی شرح‌های پیش‌فرض و ارتباط آن با حسابها جهت سهولت و تسریع در ویرایش اسناد حسابداری

تفکیک وضعیت ها در نرم افزار حسابداری مالی آرپا

 • ثبت سند در چهار وضعیت یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم و تهیه گزارشات به تفکیک وضعیتهای موجود
 • معرفی چندین شماره سند با عناوین شماره اصلی سند، شماره سند دپارتمان، شماره ثابت غیر قابل تغییر جهت پیگیری
 • امکان مشاهده کاربر صادرکننده سند، کاربر بررسی کننده و آخرین کاربر ویرایش کننده سند در نرم افزار حسابداری آرپا
 • دسته بندی و شناسایی انواع سند توسط سیستم و تهیه گزارشات بر اساس دسته بندی معرفی شده
 • معرفی دلخواه تمامی شابلونهای سند به تفکیک شعبه و دپارتمان و صدور اتوماتیک تمامی اسناد برگه ها
 • الصاق اتوماتیک و دستی شماره و تاریخ پیگیری جهت آنالیز حسابها
 • امکان معرفی ماهیت حسابها و هشدار لازم به منظور جلوگیری از اشتباهات کاربر
 • امکان نگهداری انجام عملیات حسابداری انبار به روش های ادواری و دائم بصورت قابل تنظیم

سطوح مختلف حساب ها در نرم افزار حسابداری آرپا

 • نمایش درخت‌واره کدینگ در هنگام صدور سند و حرکت بر روی ردیفهای سند صادره
 • امکان معرفی و طراحی شرح دلخواه برای سندهای اتوماتیک
 • امکان نشانه‌گذاری اسناد جهت بررسی مجدد و تهیه گزارش از اسناد نشانه‌گذاری شده
 • امکان الصاق فایل، متن، عکس و … با فرمتهای مختلف به سند و مشاهده آنها در نرم افزار حسابداری آرپا
 • مشاهده شعبه صادر کننده سند حسابداری و امکان تهیه گزارشات حسابداری به تفکیک شعبه
 • تعیین مرجع اسناد و نمایش برگه‌های مرتبط با سند صادره در نرم افزار حسابداری آرپا
 • صدور سند تعدادی و تهیه گزارشات تعدادی به همراه واحد شمارش انتخابی در سند حسابداری
 • امکان کپی نمودن اسناد به صورت دسته ای و تجمعی و یا به صورت واحد در یک یا چندین سند
فهرست