نرم افزار حسابداری چند سطحی

نرم افزار حسابداری چند سطحی , بسیاری از سازمان ها و مؤسسات اقتصادی، در معاملات تجاری خود از ارزهای مختلف استفاده می کنند. اگر چه نتیجه فعالیت های مالی – اقتصادی مؤسسات یاد شده به صورت حساب های ریالی نگهداری می شود، اما دسترسی به اطلاعات معاملات چند ارزی و حفظ و نگهداری سوابق نرخ های برابری ارزهای مختلف ضروری است. نرم افزار چند سطحی حاضر به عنوان زیر سیستم حسابداری می تواند در مجموعه سیستم یکپارچه آرپا مورد استفاده قرار گیرد.

برخی از مشخصات نرم افزار حسابداری چندسطحی

 • ساختار حساب‌ها و صدور اسنادحسابداری
 • تعریف حساب‌های تفصیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفصیلی با حساب‌های معین مختلف
 • امکان طبقه­‌بندی حساب­‌های تفصیلی به صورت درخت‌واره
 • ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و دائم
 • شناسایی اسناد ارسال شده ‌به طور خودکار از دیگر سیستم‌­ها
 • ورود اطلاعات یک سند خاص با تاریخ‌­های مختلف توسط کاربران متعدد به صورت همزمان و شماره‌­گذاری اسناد به صورت خودکار
 • جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
 • ارسال اطلاعات به نرم­‌افزاهایی همچون Excel و … به منظور تجزیه و تحلیل­‌های مالی مورد نظر کاربر
 • مرور حساب­‌های ارزی در تمامی سطوح به صورت ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب­‌ها، اسناد حسابداری
 • گزارش­‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی، تعدادی و ارزی در قالب گزارش­‌های جامع حسابداری
 • امکان طراحی گزارش‌­های خاص در محیط Excel و Word و اتصال آن‌ها به سیستم برای تهیه گزارش
 • مشاهده شعبه صادر کننده سند حسابداری و امکان تهیه گزارشات حسابداری به تفکیک شعبه
 • کپی نمودن اسناد
 • جا به جایی سند به روی اسناد موقت ، یادداشت ، و بررسی شده
 • امکان ادغام چندین سند در قالب یک سند واحد
 • تهیه گزارشات ترازنامه و سود وزیان به صورت لحظه ای ، قبل از بستن حسابهای دائم و موقت
 • امکان بستن حسابهای موقت و دائم به صورت اتوماتیک و صدور سند سود و زیان ، اختتامیه و افتتاحیه توسط سیستم

برخی از گزارشهای نرم‌افزار حسابداری چند سطحی آرپا

 • گزارش جامع مرور کلی حسابها به صورت چند ارزی به همراه اشخاص،مراکز هزینه، قراردادها و پروژه‌ها و غیره از کل به جزء و برعکس بصورت ماتریسی
 • گزارش مانده حسابهای ارزی به تفکیک مراکز هزینه (پروژه ها، قراردادها و …) به صورت ماتریسی
 • گزارش مانده حسابهای ارزی به تفکیک اشخاص به صورت ماتریسی
 • گزارش مانده اشخاص ارزی به تفکیک حساب به صورت ماتریسی
 • گزارش مانده مراکز به تفکیک حساب به صورت ماتریسی
 • گزارش مانده اشخاص ارزی به تفکیک مراکز هزینه به صورت ماتریسی
 • گزارش مانده مراکز هزینه به تفکیک اشخاص و … به صورت ماتریسی
 • تهیه گزارش دفاتر قانونی : دفتر روزنامه ، دفتر کل در سطوح قابل تنظیم و انواع فیلتر های مورد نیاز
 • تراز آزمایشی به صورت دو ستونی و چهار ستونی و شش ستونی و هشت ستونی با قابلیت ارزی و تعدادی
 • گزارش ترازنامه به دو شکل تفصیلی و دو ستونی به تفکیک شعبه و پروژه قبل از بستن حسابهای موقت و دائم با فرمت دارایی
 • گزارش صورتحساب سود و زیان به صورت استاندارد به دو شکل صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع (همراه صورت بهای تمام شده) به همراه مبالغ تجدید ارزیابی شده سال قبل، بدون احتیاج به بستن حسابهای موقت و به تفکیک شعبه و پروژه
 • گزارش روکش سند حسابداری در فرمتهای مختلف
 • صدور خلاصه سند حسابداری به صورت ماهانه جهت ثبت در دفاتر قانونی و ذخیره آن به عنوان رونوشت جهت پیگیری آتی
 • نگهداری حسابهای شعب به تفکیک و به صورت جامع و تهیه گزارشات تلفیقی بین شرکتها و شعب موجود
 • گردش حسابهای ارزی به تفکیک شخص از کل به جزء تا سطح برگه صادره و اصلاح همزمان
 • گزارش گردش حسابهای ارزی به تفکیک مرکز از کل به جزء تا سطح سند و برگه مربوطه و اصلاح همزمان
 • گزارش تراز مستقل از مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ….
 • گزارش تراز حسابها به تفکیک مراکز، قراردادها، پروژه‌ها و ….
 • معرفی و فرمول‌نویسی نسبتهای مالی و تهیه گزارش آنها
 • گزارش جامع از کدینگ حسابداری به همراه فیلتر سطوح حساب
 • گزارش جامع از مراکز حسابداری به همراه انتخاب سطوح
 • امکان گزارشگیری حسابها به زبان لاتینمشاهده تمامی گزارشات داخل جداول برنامه قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت تهیه
 • مشاهده تمامی گزارشات داخل جداول برنامه قبل از تهیه پرینت و استفاده از فیلترهای پیشرفته جهت تهیه پرینت
 • ارسال تمامی جداول به فرمهای Excel، Text، PDF، HTML و ارسال تمامی آنها به صورت Email
 • معرفی نسبتهای مالی و فرمول نویسی جهت تهیه آنها
keyboard_arrow_up