نرم افزار CRM مدیریت ارتباط با مشتری

استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمت به مشتریان کمک خواهد کرد.نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می‌تواند چرخه فروش را کوتاهتر نماید، به جذب مشتریان جدید و برقراری ارتباط نزدیکتر به مشتریان جاری کمک نماید و در نتیجه به افزایش درآمد همراه با رضایت مشتریان بیانجامد.

نرم افزار جامع آرپا عنوان برترین و کارامد ترین نرم افزار را به خود اختصاص داده است و تمام مشتریانی که از نرم افزار CRM آرپا استفاده کرده اند از رضایت کاملی برخوردار هستند. این سیستم میتواند با توجه به پارامتریک بودن کلیه اطلاعات ورودی، امکان استفاده از تعاریفی مانند گروه بندی مشتریان، درجات اهمیت، احتمال موفقیت، پستهای سازمانی، انواع وظایف مانند ارسال فکس، قرار ملاقات، ارسال پیش فاکتور و … را در اختیارتان قرار دهد. ویژگی های منحصر سیستم های آرپا رابط کاربری زیبا و آسان نصب و استقرار نرم افزار , آموزش و پشتیبانی آنلاین است .

برخی از مشخصات نرم‌افزار CRM آرپا

 • امکان تعریف همه افراد، سازمانها و مراجع مرتبط با شرکت (این اطلاعات فقط شامل مشتریان نمی باشد. کاربر میتواند همه عواملی را که به نوعی با آنها در ارتباط می باشد در سیستم تعریف نموده و در صورت نیاز از آنها استفاده نماید)
 • امکان تعریف پارامترهای موردنظر به عنوان خصوصیات افراد و سازمانهای مرتبط شامل انواع فیلدهای انتخابی، توضیحی، عددی، تاریخی و … با توجه به تعاریف داخلی سازمان و نیازهای خود کاربر
  امکان تعریف اشخاص مربوطه در هر سازمان و تعریف نوع ارتباط به همراه مشخصات مورد نیاز با تعریف پارامتریک و دلخواه
 • امکان معرفی آلارمهای مورد نیاز با روشهای مختلف تکرار با تعیین روز دفعات تکرار آلارم
 • امکان تعریف پرونده های مرتبط مانند پرونده فروش، پرونده بازاریابی، پرونده خدمات پس از فروش و … با توجه به نیاز داخلی سازمان
 • امکان تعریف پارامترهای موردنظر به عنوان خصوصیات پرونده ها شامل انواع فیلدهای انتخابی، توضیحی، عددی، تاریخی و … با توجه به تعاریف داخلی سازمان و نیازهای کاربر
 • امکان تعریف وظایف محوله به تفکیک شخص، پرونده، پرسنل و … به همراه ثبت اطلاعات موردنظر مانند زمان شروع و پایان، فرد یا افراد مسئول و … در راستای برقراری ارتباط بهینه بین پرسنل و گروههای کاری
 • امکان تعریف پارامترهای موردنظر به عنوان خصوصیات وظایف شامل انواع فیلدهای انتخابی، توضیحی، عددی، تاریخی و … با توجه به تعاریف
 • داخلی سازمان و نیازهای خود کاربر
 • امکان ارسال E-Mail و فکس گروهی
 • امکان تهیه و تعریف گزارشهای موردنیاز به صورت کاملاً پارامتریک با توجه به نیاز داخلی سازمان و با توجه به اطلاعات ثبت شده در هرکدام از قسمتهای طرف حسابها، پرونده ها و وظایف
 • امکان تعیین گزارشهای خود اجرا که در ابتدای ورود به برنامه اجرا شده و به کاربر کمک نماید
 • امکان تعریف کاربران و سطوح دسترسی برای اشخاص، پرونده ها، وظایف و …
 • اولویت بندی وظایف برای اجرا از نظر اهمیت آنها
 • اختصاصی بودن کارتابل برای هر کاربر و عدم دسترسی سایر کاربران به کارتابل همکاران خود
 • امکان دسترسی مدیریت به کارتابل تمامی کاربران زیر دست و مشاهده و بررسی لحظه به لحظه نحوه عملکرد آن
 • امکان ثبت ضمیمه و فا کتورهای ثبت شده به عنوان مثال (فاکتور فروش ، پیش فاکتور… ) در پرونده هر شخص یا سازمان
 • ارجاع دادن وظایف به کاربر دیگر و ثبت شدن در کارتابل و سرعت بخشیدن به امور داخلی سازمان
keyboard_arrow_up