Starship

ایلان ماسک تصویر آزمایشی راکت Starship را منتشر کرد

turned_in_not, ,
commentبدون دیدگاه
اسپیس ایکس بیش از ۲۰ پرتاب را در سال ۲۰۱۸ انجام داد ، اما همچنان در حال کار بر روی برنامه های بزرگتر و بهتری در آینده است .اوایل صبح دوشنبه روز کریسمس ، ایلان ماسک مدیر عامل شرکت Space X تصویری از نمونه آزمایشی و در دست ساخت « Starship » را در حساب…
فهرست