اسپیکر هوشمند اسپاتیفای

اسپیکر هوشمند اسپاتیفای برای خودرو

turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
شایعات بسیاری در مورد اسپیکر هوشمند اسپاتیفای که مخصوص خودرو است در حال انتشار می باشد. در نهایت اسپاتیفای (Spotify) به طور رسمی تأیید کرد که در حال بررسی اسپیکری با دستیار هوشمند مخصوص خودرو است. اسپیکر هوشمند اسپاتیفای جهت گوش دادن کاربران به موسیقی در خودروها بررسی می شود. در حال حاضر، این اسپیکر…
فهرست