تعداد مشترکین گوگل موزیک بیش از 15 میلیون است

مشترکین گوگل موزیک بیش از ۱۵ میلیون است

با توجه به اینکه سرویس های اشتراکی بخشی از رشدکلی کسب و کار موسیقی را به خود اختصاص داده اند، وال استریت ژورنال و بلومبرگ گزارش داده اند که سرویس های اشتراکی موسیقی گوگل به همان میزان رشد نمی کند. بر اساس آمار منتشر شده از انجمن صنعت موسیقی ایالات متحده آمریکا(RIAA)، تعداد مشترکین سرویس…
فهرست