صورت سود و زیان شرکت بازرگانی

صورت سود و زیان شرکت های بازرگانی

صورت سود وزیان شرکت بازرگانیصورت سود و زیان شرکت های بازرگانی چیست؟صورت سود و زیان گزارشی است که نتیجه فعالیت های مالی واحد تجاری را طی یک دوره زمانی معین نشان میدهد.  این گزارش خلاصه ای از درآمد ها و هزینه هاست ، یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی است…
سرمایه در حسابداری

سرمایه در حسابداری چیست؟

سرمایه در حسابداریصورت حساب سرمایه در حسابداریوجود سرمایه در اکثر مشاغل و کسب و کار ها  یک نیاز اولیه و مهم جهت استارت و کسب درآمد می باشد ،  سرمایه در حسابداری و چگونگی مدیریت آن برای برنامه ریزی های بودجه و هزینه بسیار مهم و اساسی است. سرمایه یک مفهوم اساسی در تجارت است…
حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاریحسابداری پیمانکاری چیست؟سیستم اطلاعات حسابداری در شرکت های پیمانکاری به عنوان یکی از مهم ترین زیر مجموعه های این سیستم، اطلاعات مالی متفاوتی در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، به ویژه مدیران هر سازمان قرار می‌دهد. هر شرکت ، موسسه یا سازمان با به کار گیری نرم افزار حسابداری در ثبت رویداد ها…
keyboard_arrow_up