حساب های انتظامی چیست؟

حسابداری انتظامی چیست؟

حساب های انتظامی در حسابداری چیست؟خانه/حساب های انتظامیحساب های انتظامی ، در حسابداری از جایگاه مهم و ویژه ای برخوردار هستند و حسابداران در زمان تهیه و ارائه صورت‌های مالی باید توجه بسیار زیادی به این نوع حساب ها داشته باشند. از آنجا که هر حسابداری حتماً در مسائل کاری خود با حساب های انتظامی برخورد می‌کند، به…
فهرست