صورت سود و زیان شرکت بازرگانی

صورت سود و زیان شرکت های بازرگانی

صورت سود وزیان شرکت بازرگانیخانه/حسابداریصورت سود و زیان شرکت های بازرگانی چیست؟صورت سود و زیان گزارشی است که نتیجه فعالیت های مالی واحد تجاری را طی یک دوره زمانی معین نشان میدهد.  این گزارش خلاصه ای از درآمد ها و هزینه هاست ، یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات به استفاده کنندگان برون سازمانی است…
سرمایه در حسابداری

سرمایه در حسابداری چیست؟

سرمایه در حسابداریخانه/حسابداریصورت حساب سرمایه در حسابداریوجود سرمایه در اکثر مشاغل و کسب و کار ها  یک نیاز اولیه و مهم جهت استارت و کسب درآمد می باشد ،  سرمایه در حسابداری و چگونگی مدیریت آن برای برنامه ریزی های بودجه و هزینه بسیار مهم و اساسی است. سرمایه یک مفهوم اساسی در تجارت است…
فهرست