واقعیت افزوده و دوربین به جستجوی گوگل اضافه شد

گوگل در حال طراحی مجدد نتایج جستجوی دسک تاپ می باشد

turned_in_not,
commentبدون دیدگاه
در هفته های گذشته، غول جستجوی اینترنتی یکی از بزرگترین تغییرات تاریخ خود را در نحوه نمایش نتایج جستجوی خود انجام داد که این تغییر باعث شد تشخیص نتایج تبلیغاتی گوگل اد (Google Ad) و نتایج غیر تبلیغاتی دشوار شود. در این تغییر، گوگل پوشش رنگی تبلیغ را حذف کرد و آن را با فیوآیکون…
فهرست