مایکروسافت برای مدیریت ارائه سرویس ابری خود اولویت بندی می کند

بر اساس گزارش های منتشر شده، مایکروسافت در بیانیه ای اعلام کرد: در صورت وجود محدودیت در ارائه ی سرویس مبتنی بر ابر آژور، غول نرم افزاری در نظر دارد   دسترسی سرویس ابری خود را در برخی از مناطق را اولویت بندی کند. اولویت های اول در ارائه ی سرویس ابری مایکروسافت با مراکز پاسخگویی…
فهرست