شرایط استفاده از تخفیف :

بازه زمانی فعال بودن تخفیف از روز ۲۴ آذر تا ۶ دی ماه ۱۳۹۷ می باشد.
خرید فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.
تخفیف فقط مختص مشتریانی می باشد که پشتیبانی دارند.

جدول تخفیف زیر سیستم های آرپا

عنوان زیر سیستم مشتریان جدید شرکت (خرید در یک سال اخیر) مشتریانی که یک بار پشتیبانی تمدید کرده اند مشتریانی که دو بار پشتیبانی تمدید کرده اند مشتریانی که سه یا چهار بار پشتیبانی تمدید کرده اند مشتریانی که پنج یا شش بار پشتیبانی تمدید کرده اند مشتریانی که بیشتر از شش بار پشتیبانی تمدید کرده اند
مدیریت خرید و تدارکات ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
مدیریت خرید و تدارکات ارزی ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
خرید خارجی ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
مدیریت فروش ۱۰% ۳۵% ۳۷% ۴۰% ۴۲% ۴۵%
مدیریت فروش ارزی ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
حسابداری چند سطحی ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
حسابداری چند سطحی ارزی ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
حسابداری ارزی ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
خزانه و عملیات چک ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
خزانه داری ارزی ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
انبارداری امانی ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
اموال و دارایی ثابت ۱۰% ۳۵% ۳۷% ۴۰% ۴۲% ۴۵%
حقوق و دستمزد پرسنل ۱۰% ۲۵% ۲۷% ۳۰% ۳۲% ۳۵%
پیمانکاری ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
تولید ۱۰% ۲۰% ۲۲% ۲۵% ۲۷% ۳۰%
پروژه ۱۰% ۲۵% ۲۷% ۳۰% ۳۲% ۳۵%
دبیرخانه و مکاتبات اداری ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
زیرسیستم کمیسیون ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
زیرسیستم تخفیف ۱۰% ۳۵% ۳۷% ۴۰% ۴۲% ۴۵%
انتقال (به ازای هر شرکت) ۱۰% ۲۵% ۲۷% ۳۰% ۳۲% ۳۵%
تسهیلات بانکی ۱۰% ۳۵% ۳۷% ۴۰% ۴۲% ۴۵%
خدمات پس از فروش ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
سریال و ردیابی کالا ۱۰% ۳۵% ۳۷% ۴۰% ۴۲% ۴۵%
بتن ۱۰% ۳۵% ۳۷% ۴۰% ۴۲% ۴۵%
فروش اقساطی ۱۰% ۳۵% ۳۷% ۴۰% ۴۲% ۴۵%
پیام کوتاه ۱۰% ۳۵% ۳۷% ۴۰% ۴۲% ۴۵%
پخش مویرگی ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
سیستم انتشار ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
بازاریابی موبایلی و پخش مویرگی ۱۰% ۲۵% ۲۷% ۳۰% ۳۲% ۳۵%
کاربر اضافه ۱۰% ۲۵% ۲۷% ۳۰% ۳۲% ۳۵%
ارتباط آنلاین ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
کاربر موبایلی ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
ارتباط تحت وب ۱۰% ۳۰% ۳۲% ۳۵% ۳۷% ۴۰%
شعبه اضافه ۱۰% ۲۵% ۲۷% ۳۰% ۳۲% ۳۵%
شرکت اضافه ۱۰% ۲۵% ۲۷% ۳۰% ۳۲% ۳۵%

تا ۴۵ درصد تخفیف خرید نرم افزار آرپا به مناسبت هفته حسابدار و دهمین سالگرد فعالیت شرکت

تا ۴۵ درصد تخفیف نرم افزار آرپا به مناسبت هفته حسابداری و دهمین سالگرد فعالیت شرکت مخصوص مشتریانی که پشتیبانی دارند از تاریخ ۲۴ آذر الی ۶ دی ماه  .
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان جهت خرید سیستم‌ها و زیر سیستم‌های آرپا ، خواهشمندیم جدول فوق را مشاهده نمایید و با شماره های  ۰۲۱۸۸۸۱۲۸۸۳  – ۰۲۱۸۸۸۴۵۷۱۴  –  ۰۲۱۸۸۸۶۶۷۳۹   با ما در ارتباط باشید.
فهرست