شرایط استفاده از تخفیف :

بازه زمانی فعال بودن تخفیف از روز ۲۴ آذر تا ۶ دی ماه ۱۳۹۷ می باشد.
خرید فقط به صورت نقدی امکان پذیر است.
تخفیف فقط مختص مشتریانی می باشد که پشتیبانی دارند.

جدول تخفیف زیر سیستم های آرپا

عنوان زیر سیستممشتریان جدید شرکت (خرید در یک سال اخیر)مشتریانی که یک بار پشتیبانی تمدید کرده اندمشتریانی که دو بار پشتیبانی تمدید کرده اندمشتریانی که سه یا چهار بار پشتیبانی تمدید کرده اندمشتریانی که پنج یا شش بار پشتیبانی تمدید کرده اندمشتریانی که بیشتر از شش بار پشتیبانی تمدید کرده اند
مدیریت خرید و تدارکات۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
مدیریت خرید و تدارکات ارزی۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
خرید خارجی۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
مدیریت فروش۱۰%۳۵%۳۷%۴۰%۴۲%۴۵%
مدیریت فروش ارزی۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
حسابداری چند سطحی۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
حسابداری چند سطحی ارزی۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
حسابداری ارزی۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
خزانه و عملیات چک۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
خزانه داری ارزی۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
انبارداری امانی۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
اموال و دارایی ثابت۱۰%۳۵%۳۷%۴۰%۴۲%۴۵%
حقوق و دستمزد پرسنل۱۰%۲۵%۲۷%۳۰%۳۲%۳۵%
پیمانکاری۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
تولید۱۰%۲۰%۲۲%۲۵%۲۷%۳۰%
پروژه۱۰%۲۵%۲۷%۳۰%۳۲%۳۵%
دبیرخانه و مکاتبات اداری۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
زیرسیستم کمیسیون۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
زیرسیستم تخفیف۱۰%۳۵%۳۷%۴۰%۴۲%۴۵%
انتقال (به ازای هر شرکت)۱۰%۲۵%۲۷%۳۰%۳۲%۳۵%
تسهیلات بانکی۱۰%۳۵%۳۷%۴۰%۴۲%۴۵%
خدمات پس از فروش۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
سریال و ردیابی کالا۱۰%۳۵%۳۷%۴۰%۴۲%۴۵%
بتن۱۰%۳۵%۳۷%۴۰%۴۲%۴۵%
فروش اقساطی۱۰%۳۵%۳۷%۴۰%۴۲%۴۵%
پیام کوتاه۱۰%۳۵%۳۷%۴۰%۴۲%۴۵%
پخش مویرگی۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
سیستم انتشار۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
بازاریابی موبایلی و پخش مویرگی۱۰%۲۵%۲۷%۳۰%۳۲%۳۵%
کاربر اضافه۱۰%۲۵%۲۷%۳۰%۳۲%۳۵%
ارتباط آنلاین۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
کاربر موبایلی۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
ارتباط تحت وب۱۰%۳۰%۳۲%۳۵%۳۷%۴۰%
شعبه اضافه۱۰%۲۵%۲۷%۳۰%۳۲%۳۵%
شرکت اضافه۱۰%۲۵%۲۷%۳۰%۳۲%۳۵%

تا ۴۵ درصد تخفیف خرید نرم افزار آرپا به مناسبت هفته حسابدار و دهمین سالگرد فعالیت شرکت

تا ۴۵ درصد تخفیف نرم افزار آرپا به مناسبت هفته حسابداری و دهمین سالگرد فعالیت شرکت مخصوص مشتریانی که پشتیبانی دارند از تاریخ ۲۴ آذر الی ۶ دی ماه  .
برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان جهت خرید سیستم‌ها و زیر سیستم‌های آرپا ، خواهشمندیم جدول فوق را مشاهده نمایید و با شماره های  ۰۲۱۸۸۸۱۲۸۸۳  – ۰۲۱۸۸۸۴۵۷۱۴  –  ۰۲۱۸۸۸۶۶۷۳۹   با ما در ارتباط باشید.
فهرست