تولید مثل این کوسه بدون رابطه جنسی


محققان به تازگی به مورد عجیبی برخورد کردند که در نوع خود خیلی عجیب و نادر است , کوسه گور خری zebra shark سیستم تولید مثل خود را از روش جنسی به روش غیر جنسی تغییر داده است. نام این کوسه لیونی leonie نام دارد که اولین بار در ائایل سال 1999 دیده شد که الان در بزرگترین آکواریوم دنیا در استرالیا نگهرداری میشود.
لیونی هر ساله با یک کوسه نر دیگر تولید مثل میکرد , رهبر این گروه تحقیقاتی به نام Christine Dudgeon میگوید از اوایل سال 2016 وقتی لیونی سه فصل متوالی برای جفت گیری تنها بود این کوسه سه بار تخم گذاری کرد.
طبق گفته محققان احتمال این هست که این کوسه در آخرین برخورد خود احتمال این را دارد که در خود اسپرم را ذخیره کرده باشد.مشخص نیست که اسپرم تا چند وقت میتواند در بدن این کوسه بماند , در گونه های دیگری مشاهده شده تا 45 ماه میتوان اسپرم در بدن خود نگهر داشته اند.
اما عجیب ترین نکته این تحقیق این است که با تست DNA معلوم شده است که نوزادان این کوسه فقط سلول های مربوط به لیونی را دارند و سلول کوسه دیگری مشاهده نشده است.