quantum-comp-head-min
 

کشف ماده جدید که میتواند برای کامپیوتر های کوانتونومی حیاطی باشد


در سالهای اخیر ، پیشرفت های زیادی در ارتباط با اولین کامپیوتر کوانتونومی در مقیاس جهانی انجام شده است .در حال حاظر مشکلات زیادی به سرانجام رسیدن این موفقیت وجود دارد و باید این مشکلات رفع شوند ; مواردی مانند ایجاد کردن یک روش برای ذخیره کردن اطلاعات کوانتونومی برای مدت زمان طولانی .
هم اکنون دانشمندان توانسته اند ماده ی جدیدی را کشف کنند که به سرانجام رسیدن این هدف میتواند بسیار کمک کند.چالش مهمی که در ذخیره سازی کوانتونومی با آن موجه هستند ، حفظ حالت فردی هر کوانتوم اتمی است و مطالعات جدیدی که شده است نشان دهنده ی این است ماده ای ترکیب از مس ، ایریدیوم و اکسیژن هستند که به کمک این مواد میتوان هندسه اتمی مورد نیاز برای انجام این هدف دارد .

فاضل تفتی معاون پژوهشی سازمان فوربس در مورد این تحقیق میگوید:
ماده ای که از ترکیب مس و ایردیوم کشف شده است ساختاری شبیه به لانه زنبور دارد ، در اطلاعاتی که از این تحقیق بدست آمده است نشان میدهد الکترون ها هیچ وقت از چرخشی که دارند متوقف نمیشوند .الکترون ها با چرخشی که دارند یک نیروی مغناطیسی ایجاد میکنند که مانند یک اهنربا عمل میکنند . چرخش الکترون ها که ما از آن ها در آهن رباها بصورت روزانه با آن ها سروکار داریم ، در یک جهت ثابت منجمد میشوند ، ولی در مایعات اسپینی ، حتی اگر دما به صفر برسد چرخش الکترون ها هیچ گاه متوقف نمیشوند . این ویژگی یک پدیده به حساب می آید ، باعث میشود کوانتونومی یک ذره با ذرات مجاور خود برابر شوند.

در مطالعاتی که به عمل آمده است ، ماده ای تولید شده است که میتوان از آن در آینده روی کامپیوترهای کوانتونومی استفاده کرد . اما از این تحقیق میتوان ارتباطی را برای دیگر یافته ها و ایجاد روش های دیگری برای این نمونه استفاده کنند . با استفاده از همان فرایند ، میتوان تمام حالات مایعات کوانتونومی اسپینی را کشف کرد ; که ممکن است یکی از آن های در این تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد .

تفتی توضیح میدهد : اکتشافاتی که انجام میشوند نیازمند زمان زیادی برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه است . چون دانشمندان تمام راه هایی که طبیعت برای آزمایش کردن در اختیارشان قرار داده است استفاده میکنند.اما اکنون ما موفق یه ساخت یک مایع اسپینی شده ایم و با دستورالعملی که داریم میتوانیم تعداد بسیاری از این مایع را تولید کنیم . در مرحله ی بعدی ما باید ترکیبی از ماده مس و ایریدیوم و دیگر عناصر جدول تناوبی که در اختیار داریم برای تولید کردن مایعات اسپینی استفاده کنیم .

منبع uturism