nokia
 

نوکیا به کمک مایکروسافت سرویس ترجمه همزمان ارائه میکند


تعدادی از پناهندگان جنگ داخلی سوریه در چند سال گذشته به کشور سوئد پناه آورده اند , بسیاری از این پناهندگان قطعا سازگاری با فرهنگ جدید برایشان بسیار سخت و دشوار است .به عنوان یک راه حل برای سرعت بخشیدن و تسهیل در این تطابق با فرهنگ جدید ، شرکت نوکیا همراه با اپراتور سوئدی به نام Tele2 و سازمان غیر انتفاعی Rrech for change که با استفاده از فناوری مایکروسافت یک سرویس ترجمه ی همزمان مکالمات را توسعه داده اند .
این پروژه که Call Together نام گذاری شده است ، اکنون توسط 4 نفر در گروه 2 نفری که متشکل از یک نفر سوئدی و یک نفر پناهنده سوری مورد آزمایش قرار گرفته است . این سرویس زبان عربی سوری را به انگلیسی ترجمه میکند که به عنوان زبان اصلی این فرایند مورد آزمایش قرار میگیرد و در پایان دوره ای که مشخص میشود ، چهار گروه عملکرد سرویس ترجمه را مورد ارزیابی قرار میدهند در واقع به این سرویس را همراهی میکنند.
آقای پیتر ونرستروم رئیس بخش Baltic و Nordic شرکت نوکیا در مورد اهمیت این پروژه اظهار داشت :
ما از اینکه میخواهیم این پروژه را مورد آزمایش قرار دهیم بسیار هیجان زده هستیم و میخواهیم ببینیم چگونه میتوان این سرویس را به کار گرفت . همانطور که میدانید این یک نیاز بسیار ضروری است که افرادی که در سوئد زندگی میکنند ، بدون در نظر گرفتن زبانی که با آن سخن میگویند ، میتوانند در کشور با دیگر افراد ارتباط برقرار کنند و با روند کشور آشنا شوند .
هنگامی که این فناوری برای استفاده ی انبوه آماده شود ، محدودیتی برای ظرفیت ارتباطی که میتوان در جامعه ایجاد نمود وجود نخواهد داشت . با استفاده از این ابتکاری که نوکیا به ارمغان آورده است میتواند با همکاری مشتریان خود ارتباطی که میان کاربران در جامعه قطع شده است را وصل کند ، در واقع مزایای این تکنولوژی را به ارمغان آورده است .
ظاهرا ، تکنولوژِی ای که این سرویس ترجمه را ممکن ساخته است ، توسط مایکروسافت ارائه شده است که گویش عربی را به طور گسترده ای در دسترس قرار داده است . نوکیا با تغییراتی که برای اتصال در این سرویس اعمال کرده است توانسته در شبکه Tele2 آن را اجرا کند . این پروژه با هدف کمک و ارتباط به پناهندگان و جوانان در جهان ساخته شده است .
تمام مشارکت کنندگان در ساخت این پروژه آن رو مورد تحسین قرار داده اند ، و بسیار هیجان زده هاستند تا ببینند این سرویس تا چه میزان میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

منبعeowin