android-min
 
نرم افزار اندروید شرکت نرم افزاری آرپا در ادامه سیر تکاملی خود به زودی زیر سیستم خدمات پس از فروش را نیز شامل خواهد شد.
این نرم افزار پیش از این دارای بخش های اصلی "گزارش ها", "پخش مویرگی" و "تقویم و وظایف کاربران" بود.
نسخه دموی این اپلیکیشن را می توانید از اینجا دانلود کنید.

#آرپا - #نرم_افزار_حساب_داری - #نرم_افزار_مالی - #سیستم_مدیریت_مالی #نرم_افزار_حساب_داری_ترکی #نرم_افزار_حساب_داری_انگلیسی #موبال #نرم_افزار_مالی_موبایل #نرم_افزار_حسابداری_موبایل #CRM #نرم_افزار_حساب_داری_چینی