اخذ نمایندگی
some_text

نرم افزار خرید و فروش


نرم افزار خرید و فروش آرپا با امکانات فراوان موجب گردیده تا این سیستم جمع آوری اطلاعات زمان گیر و دور از ذهن به راحتی و به موقع انجام شود. نرم افزار خرید و فروش در راستای این اهداف و عملیات ثبت برگه ها باید با انعطاف پذیری لازم و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.
نرم افزار خرید و فروش و عوامل مؤثر در برنامه ریزی فروش به همراه مدیریت توزیع و تحویل کالا و تسویه حساب با اشخاص در راستای تأمین منابع نقدینگی و به دست آوردن اطلاعات آماری در مورد مناطق فروش وهمچنین میزان سود کالا و سود حاصل شده به تفکیک مشتری از اطلاعات سودمند از مزایاینرم افزار خرید و فروش آرپا می باشد.

برخی از مشخصات نرم‌ افزار خرید و فروش آرپا

معرفی اشخاص واحد درقالب مشتری، فروشنده، پرسنل و ... به همراه تفکیک حسابهای هر یک از آنها در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان معرفی شعب نامحدود و جداسازی عملیات فروش و تنظیمات لازم در کلیه مراحل فروش از جمله شماره برگه ها و ترتیب و توالی برگه ها و حسابداری به تفکیک شعب در نرم افزار خرید و فروش
نرم افزار خرید و فروش آرپا ارتباط مستقیم با سایر سیستم ها از جمله حسابداری ، انبار و خزانه به این صورت که با ثبت فاکتور فروش و با توجه به تنظیمات شعبه صادر کننده، سند حسابداری در بخش حسابداری به صورت اتوماتیک صادر شده و فاکتور در انبار آماده حواله می شود و یا به صورت اتوماتیک حواله صادر میشود و در پایان در قسمت خزانه داری آماده تسویه خواهد شد
در نرم افزار خرید و فروش آرپا امکان دسترسی سریع به اطلاعات پایه، ویرایش و تعریف اطلاعات جدید از داخل خود فرم بدون نیاز به خروج از فرم مربوطه
نرم افزار خرید و فروش کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به مشتریان به همراه قابلیت تعریف فرمتهای مختلف توسط کاربر و همچنین الصاق کد بصورت دستی
سیستم کاملا هوشمند جهت الصاق کد اتوماتیک به کالاها به همراه قابلیت تعریف فرمتهای مختلف توسط کاربر و همچنین الصاق کد بصورت دستی در نرم افزارخرید و فروش آرپا
نرم افزار فروش امکان معرفی کامل اضافات و کسورات فروش (هزینه ها و عوارض فروش و همچنین هزینه حمل و ...) بصورت پارامتریک در نرم افزار خرید و فروش آرپا

برخی از مشخصات نرم‌ افزار خرید و فروش آرپا

گروه بندی درختی تمامی کالاها تا سطح نامحدود و امکان تهیه گزارش از گروه بندی درختی در گزارشات فروش در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان ثبت جزئیات فروش مانند: سپرده حسن انجام کار، پیش دریافت و .... و اعمال اتوماتیک در بخش مالی در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان معرفی پروژه ها و ارتباط به فاکتور فروش جهت محاسبات سود و زیان پروژه و نگهداری مانده حساب مشتریان به تفکیک پروژه ها در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان گروه بندی درختی مشتریان تا سطح نامحدود در نرم افزار خرید و فروش آرپا
مشاهده موجودی بازرگانی کالا و انبار در هنگام ثبت تمامی برگه های فروش در نرم افزار خرید و فروش
امکان معرفی اضافات و کسور پیش فرض جهت درج اتوماتیک در برگه های فروش در نرم افزار خرید و فروش آرپا
معرفی انواع شرایط تسویه و کنترل اعتبار نقدی و چکی مشتریان در هنگام صدور برگه در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان رزرو نمودن کالا و نگهداری موجودی رزرو با استفاده از سفارشات فروش تعهد شده در نرم افزار خرید و فروش
نرم افزار فروش آرپا با امکانات فراوان موجب گردیده تا جمع آوری اطلاعات زمان گیر و دور از ذهن به راحتی و به موقع انجام شود. در راستای این اهداف و عملیات ثبت برگه ها باید با انعطاف پذیری لازم و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد در نرم افزار خرید و فروش آرپا
نرم افزار فروش و عوامل مؤثر در برنامه ریزی فروش به همراه مدیریت توزیع و تحویل کالا و تسویه حساب با اشخاص در راستای تأمین منابع نقدینگی و به دست آوردن اطلاعات آماری در مورد مناطق فروش وهمچنین میزان سود کالا و سود حاصل شده به تفکیک مشتری از اطلاعات سودمند نرم افزار خرید و فروش آرپا می باشد.

مزایای نرم‌ افزار خرید و فروش آرپا

امکان معرفی بارکد برای کالا و ارتباط آن با دستگاه بارکدخوان و استفاده از آن در مبحث فروش در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان نگهداری موجودی ها به دو صورت موجودی بازرگانی و موجودی انبار در نرم افزار خرید و فروش
مشخص نمودن شماره فنی برای هر کالا و استفاده از آن در هنگام نیاز در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان معرفی قیمت فروش پیش فرض برای هر کالا و پیشنهاد آن در هنگام فروش در نرم افزار خرید و فروش
امکان نمایش شعبه صادر کننده برگه های فروش در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان انجام عملیات مرجوع از فروش عطف به برگه فروش یا رسید آن در برگه های صادره توسط انبار در نرم افزار خرید و فروش
مشاهده گزارشات حساس مانند : گزارش دفتر معین و خلاصه فروش و سابقه فروش کالا از یک شخص و.... در هنگام صدور فاکتور در نرم افزار خرید و فروش آرپا
ارتباط مستقیم با حسابداری و نمایش و تهیه روکش سند اتوماتیک حسابداری از طریق برگه های فروش در نرم افزار خرید و فروش
معرفی تاریخ تسویه برگه های فروش و گزارشات فروش در ارتباط با تاریخ تسویه برگه ها و فراخوانی آنها در خزانه داری در نرم افزار خرید و فروش آرپا
سیستم عطف حرفه ای بین برگه های سالهای مالی مختلف و تمامی برگه های خرید، فروش، انبار و ... در نرم افزار خرید و فروش آرپا

انجام عملیات فروش به صورت تفکیک عوامل در نرم افزار خرید و فروش آرپا

امکان ثبت فاکتور جداگانه تخفیف تعدادی برای مشتریان در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان ثبت فاکتور جداگانه برای کالاهای هدیه در نرم افزار خرید و فروش
امکان انجام عملیات فروش بصورت قراردادی در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان ثبت مسئول فروش در تک تک فاکتورهای فروش در نرم افزار خرید و فروش
امکان عطف برگه های فروش به خرید و مشاهده سود و زیان هر فاکتور در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان خرید کالا ها بر اساس چهار واحد شمارش متغیر و تهیه گزارشات بر اساس آنها در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان ثبت چندین واحد شمارش با عناوین واحد اصلی و واحدهای فرعی و نمایش گزارشات بر اساس واحدهای اصلی و فرعی و محاسبات بهای تمام شده کالای فروش رفته بر اساس موارد فوق در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان ثبت شماره فاکتور اتوماتیک و دستی با توجه با تنظیمات شعبه یا دپارتمان مربوطه در نرم افزار خرید و فروش
امکان ثبت کالاهای هدیه و اشانتیون بصورت توأم با فروش بقیه کالاها و انجام عملیات حسابداری آن ها بصورت اتوماتیک در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان انجام عملیات فروش سرویس و خدمات به همراه فروش کالا بصورت توأم در نرم افزار خرید و فروش
امکان رزرو نمودن کالا و نگهداری موجودی رزرو با استفاده از سفارشات فروش تعهد شده در نرم افزار خرید و فروش آرپا
معرفی انواع شرایط تسویه و کنترل اعتبار نقدی و چکی مشتریان در هنگام صدور برگه در نرم افزار خرید و فروش
نرم افزار فروش

لیست فاکتورهای فروش و مرجوعی

برخی از گزارشهای نرم‌ افزار خرید و فروش آرپا

گزارش مرور کالا از سطح گروه به جزء در ارتباط با عملیات خرید و فروش، انبار و امانت و...در نرم افزار خرید و فروش آرپا
گزارش خلاصه فروش کالا نرم افزار فروش به تفکیک شعبه بصورت ماتریسی به نحوی که از این گزارش می توان خلاصه فروش به تفکیک کالا-شخص و در نهایت به تفکیک برگه را در دسترس داشت و می توان بصورت مستقیم وارد برگه شده و اصلاحات لازم را انجام داد در نرم افزار خرید و فروش آرپا
نرم افزار فروش آرپا گزارش خلاصه فروش کالا به تفکیک شعبه بصورت ماتریسی به نحوی که از این گزارش می توان خلاصه فروش به تفکیک شخص-کالا و در نهایت به تفکیک برگه را در دسترس داشت و می توان به صورت مستقیم وارد برگه شده و اصلاحات لازم را انجام داد در نرم افزار خرید و فروش آرپا
گزارش کالای فاکتور شده و خلاصه فروش به تفکیک پروژه ها در نرم افزار خرید و فروش
گزارش سابقه فروش یک کالا به یک شخص در هنگام صدور برگه در نرم افزار خرید و فروش آرپا
تهیه گزارش فروش فصلی با فرمت دارایی در بازه تاریخی قابل تعریف طبق فرمت ارائه شده وزارت دارایی در نرم افزار خرید و فروش
گزارش کلی کاردکس تعدادی بازرگانی به صورت ماتریسی به تفکیک کالا و انبار و ریز برگه های صادره در بخش بازرگانی در نرم افزار خرید و فروش آرپا
گزارش میزان فروش یک کالا به مشتریان
تهیه لیست قیمت کالا به تفکیک سطوح قیمت کالا در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان تهیه گزارش از فاکتورهای هدایا و تخفیف تعدادی
گزارش میزان فروش کالا به تفکیک گروه کالا در نرم افزار خرید و فروش آرپا
مشاهده مانده حسابهای مشتریان کالا به صورت کلی
گزارش مانده حساب مشتریان به تفکیک برگه های صادره
گزارش مانده حساب مشتریان به تفکیک ریز کالاهای موجود در برگه در نرم افزار خرید و فروش آرپا
گزارش کلی مقایسه ای فروش و برگشتی کالاهای فروش رفته در نرم افزار خرید و فروش
امکان تیک نمودن حساب مشتریان با ابزارهای لازم و نمایش موارد مغایرت و ذخیره نتیجه عملیات در نرم افزار خرید و فروش آرپا
گزارش فاکتورهای فروش در فرمتهای مختلف در نرم افزار خرید و فروش
گزارش میزان فروش یک کالا به تفکیک شخص در نرم افزار خرید و فروش آرپا
گزارش سفارش فروش کالا در نرم افزار خرید و فروش آرپا

گزارش دهی میزان پیشرفت و سود فروش در نرم افزار خرید و فروش آرپا

گزارش پیش فاکتور فروش کالا در نرم افزار خرید و فروش
گزارش فاکتور برگشت از فروش کالا در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان تهیه گزارش فاکتور فروشهایی که برای آنها حواله انبار صادر نشده است در نرم افزار خرید و فروش
گزارش حواله انبارهایی که فاکتور فروش برای آنها صادر نشده است در نرم افزار خرید و فروش آرپا
سیستم فروش آرپا امکان گزارش جامع از برگه های عطف و همچنین برگه های ناقص عطف را دارد
گزارش قراردادها و مشاهده مانده قراردادهای صادره در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان تهیه خروجی (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه در نرم افزار خرید و فروش آرپا
نرم افزار خرید و فروش آرپا معرفی اتوماسیون تحویل کالا به مشتریان به نحوی که ابتدا تسویه انجام شود و سپس حواله انبار و خروج کالا انجام شود در نرم افزار خرید و فروش آرپا
نرم افزار فروش امکان تنظیم مراحل توالی ثبت اطلاعات با توجه به نیاز سازمان بصورت انعطاف پذیر بصورتی که ابتدا حواله انبار صادر شده و سپس فاکتور فروش صادر شود و بالعکس در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان انجام موارد کنترل کیفیت کالا تحت عنوان مجوز حواله انبار و سپس عطف حواله انبار به برگه مجوز خروج تایید شده و ارسال برگه مجوز خروج به مانیتور نگهبانی در نرم افزار خرید و فروش آرپا

ارائه نمودار دقیق و بروز رسانی لحظه ای در نرم افزار خرید و فروش آرپا

گزارش مدیریتی سود هر فاکتور به تفکیک شعبه و به صورت ماتریسی تا سطح برگه صادره در نرم افزار خرید و فروش آرپا
گزارش مدیریتی سود هر کالا به تفکیک مشتریان و شعبه به صورت ماتریسی تا سطح برگه صادره در نرم افزار خرید و فروش
سیستم فروش آرپا میتواند گزارش مدیریتی سود هر شخص به تفکیک کالا و شعبه به صورت ماتریسی تا سطح برگه صادره را ارائه دهد در نرم افزار خرید و فروش آرپا
امکان تهیه نمودار میله ای و دایره ای خلاصه فروش به تفکیک کالا به صورت ریالی و تعدادی با انواع فیلترهای متنوع در نرم افزار خرید و فروش
امکان تهیه نمودار میله ای و دایره ای خلاصه فروش به تفکیک شخص به صورت ریالی و تعدادی با انواع فیلترهای متنوع در نرم افزار خرید و فروش آرپا
تهیه نمودار سود هر کالا با فرمتهای میله ای و دایره ای به صورت تعدادی/ریالی و مقایسه ای بین کالاها در نرم افزار خرید و فروش آرپا
تهیه نمودار سود هر شخص با فرمتهای میله ای و دایره ای به صورت تعدادی/ریالی و مقایسه ای بین مشتریان در نرم افزار خرید و فروش
مشاهده بدهی سنی مشتریان به صورت کلی و به ریز برگه های صادر شده در نرم افزار خرید و فروش آرپا
مدیریت مالیات بر ارزش افزوده
گزارش بر اساس رأس فاکتورهای فروش و دریافتی ها در نرم افزار خرید و فروش آرپا
#نرم افزار خرید و فروش کالا# #نرم افزار فروش فروشگاهی# #نرم افزار فروش# #نرم افزار خرید# #شرکت نرم افزاری#