خزانه داری


نرم افزار خزانه داری آرپا از زیر سیستم های نرم افزار یکپارچه آرپا میباشد و نرم افزار خزانه داری که ارتباط مستقیم با نرم افزار حسابداری دارد میتواند مورد نیاز تمام شرکت ها و سازمان ها باشد .

از آنجا که تأمین منابع نقدینگی و وصول به موقع مطالبات و پاسخگویی به تعهدات و جمع‌آوری اطلاعات خزانه داری خلاصه و مفید، مورد نیاز تمامی شرکتها بوده و از ویژگیهای بارز نرم افزار خزانه داری می‌باشد.
کنترل وجوه نقد، اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی و نگهداری سوابق آنها، خصوصا در سازمانهایی که با حجم بالای اطلاعات سر و کار دارند، اهمیت به‌سزائی داشته و کلیه این موارد به راحتی با نرم افزار خزانه داری آرپا قابل انجام می‌باشد.

سهولت و سرعت بالا دریافت و پرداخت در نرم افزار خزانه داری آرپا

امکان معرفی حسابهای نقدینگی مانند: حسابهای بانکی، حسابهای صندوق، حسابهای تنخواه و سایر منابع دریافت و پرداخت موجود در سازمان به همراه شعب بانکی
امکان ثبت عملیات خزانه داری و همچنین تنظیمات حسابداری نقدینگی به تفکیک شعبه: از جمله شماره اتوماتیک برگه ها، شابلون سند در نرم افزار خزانه داری حسابداری و ...
امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چکهای مربوطه به حسابجاری به همراه کنترل دسته چک درنرم افزار خزانه داری
مشاهده چکهای استفاده شده و چکهای باقیمانده در سیستم
امکان ثبت عملیات دریافت و پرداخت از اشخاص به صورت نقد و چک و همچنین به صورت توأم در یک برگه دریافت یا پرداخت نرم افزار خزانه داری
ارتباط مستقیم با سایر بخشهای نرم افزار به صورت یکپارچه جهت تسویه و ثبت اتوماتیک حسابداری در نرم افزار خزانه داری
در نرم افزار خزانه داری امکان مشاهده رأس چکهای دریافتی در تمامی برگه چکهای دریافتی بخصوص برگه دریافت
در نرم افزار خزانه داری امکان ثبت دریافت واریزی به حساب بانکی به همراه مشخصات فیش واریزی به صورت منحصر بفرد
امکان ثبت برات و سفته و گردش عملیات مربوط به آنها در نرم اززار خزانه داری
تسویه برگه های خرید و فروش به صورت مجزا و مشاهده برگه های تسویه نشده نرم افزار خزانه داری
امکان دریافت پیش‌دریافت و پرداخت پیش‌پرداخت در ارتباط با سفارش فروش و پیش‌فاکتور فروش و سفارش خرید به همراه ثبت‌های حسابداری اتوماتیک در نرم افزار خزانه داری
امکان انجام عملیات بیع متقابل و تسویه حساب با استفاده از حساب شخص سوم
در نرم افزار خزانه داری امکان معرفی شرایط تسویه برای فاکتورها به همراه تاریخ تسویه و استفاده از تخفیف زود هنگام در مورد تسویه نقدی

کنترل و نظارت دریافتی ها و پرداختی ها در نرم افزار خزانه داری

امکان مشاهده پیش بینی نقدینگی با استفاده از چکهای دریافتی و پرداختی و موعد سررسید حساب مشتریان و فروشندگان در نرم افزار خزانه داری
امکان تسویه برگه ها از داخل خود برگه های خرید و فروش
در نرم افزار خزانه داری امکان صدور و پرداخت چک بابت تسویه چندین حساب و به همراه چندین شخص
امکان فراخوانی برگه های تسویه نشده به صورت اتوماتیک و سرشکن کردن مبلغ کلی بر روی فاکتورها بر اساس تاریخ تسویه در نرم افزار خزانه داری آرپا
امکان مشاهده جمع مبالغ چک به همراه تعداد فقرات چک در هنگام استفاده از برگه ها
امکان چاپ چک در فرمتهای قابل تعریف به همراه عکس اسکن شده چک جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی در نرم افزار خزانه داری
امکان الصاق شماره ردیابی دفتر چک دستی به چکهای ورودی و خروجی و پیگیری ساده تر آنها برای کاربر
در نرم افزار خزانه داری امکان مشاهده سند حسابداری و تهیه روکش سند از برگه های نقدینگی
امکان افتتاحیه چکهای دریافتی و پرداختی باز به صورت اتوماتیک در ابتدای هر سال مالی در نرم افزار خزانه داری
امکان ثبت تمامی عملیات چکهای دریافتی به صورت روزمره مانند: دریافت چک، واگذاری چک، وصول چک، نقد کردن چک دریافتی و واریز به حساب صندوق و بانک، برگشت چک، پس دادن چک دریافتی
امکان ثبت افتتاحیه چکهای دریافتی و پرداختی در فرمهای مجزا و ثبتهای حسابداری اتوماتیک در نرم افزار خزانه داری
امکان انجام عملیات تعویض چک دریافتی یا برگشتی با یک یا چندین چک جدید و آلارمهای مربوطه
در نرم افزار خزانه داری امکان ثبت سوابق تعویض تاریخ سررسید چکهای دریافتی و مشخص نمودن آن در تمامی مراحل چک

نظارت و کنترل در دریافت و پرداخت صندوق اسناد خزانه داری

امکان دریافت و عودت چکهای انتظامی و تبدیل چک انتظامی به عملیات عادی و ثبت هوشمند سند حسابداری
چک کردن تمامی اطلاعات ضروری برای ثبت چکهای دریافتی در هنگام ورود اطلاعات در نزم افزار خزانه داری
آلارمهای لازم در ارتباط با تاریخ سررسید چکها و اشتباه در ثبت تقدم و تأخر سررسیدها
امکان مشاهده لیست شماره چکهای یکسان در بانکهای مختلف در هنگام ثبت عملیات
امکان انتخاب گروهی چک برای انجام عملیات نقدینگی در نرم افزار خزانه داری
امکان نگهداری سوابق چکهای دریافتی و پرداختی و مشاهده تمامی عملیات گردش چک در نرم افزار خزانه داری
در نرم افزار خزانه داری امکان خرج کردن چکهای دریافتی به صورت گروهی و همچنین ثبت عملیات مربوط به برگشت چک خرج شده
امکان دریافت چکهای دارای سابقه قبلی با انتخاب از لیست و عدم وارد کردن اطلاعات مجدد چک در نرم افزار خزانه داری
امکان ثبت تمامی عملیات چکهای پرداختی به صورت روزمره، مانند: صدور چک، پرداخت چک، پس گرفتن چک، پاس شدن چک، ابطال چک، نقد کردن چک و واریز به بانک و صندوق
امکان ثبت عملیات چکهای تضمینی پرداختی و پس گرفتن آن و همچنین تبدیل چک تضمینی به عملیات چکهای عادی پرداختی در نرم افزار خزانه داری
امکان ثبت عملیات تعویض چک پرداختی و مشخص نمودن چک تعویضی در تمامی مراحل
ثبت عملیات جابجایی وجوه بین حسابهای بانکی به صورت اتوماتیک در نرم افزار خزانه داری

دقت و سرعت در تهیه ی مغایرت های بانکی نرم افزار خزانه داری

تیک نمودن حسابهای خزانه داری با حسابداری به صورت اتوماتیک ومشاهده موارد مغایرت
امکان تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک و دستی با فرمت بانکهای مختلف در نرم افزار خزانه داری
مشاهده گردش عملیات چکهای دریافتی و پرداختی به صورت تو در تو تا سطح برگه صادره
در نرم افزار خزانه داری امکان ارتباط حسابها به اشخاص جهت تهیه صورتحساب دلخواه از اشخاص
آلارمهای لازم قابل تنظیم روز برای چکهای دریافتی و پرداختی به صورت منظم، هنگام ورود به برنامه در نرم افزار خزانه داری
تهیه پیش نویس صورت تنخواه و چاپ آن جهت تنخواه گردان و وارد نمودن هزینه های انجام شده در بازه تاریخی دلخواه
امکان کنترل روزانه صندوق با حساب اسناد دریافتنی و فروش نسیه مشتریان و نمایش موارد مغایرت در نرم افزار خزانه داری
امکان مشاهده لحظه به لحظه شخص در تمامی مراحل چکهای دریافتی و پرداختی
نرم افزار خزانه داری آرپا امکان مشخص نمودن و پرداخت هزینه های مختص به اعتبارات خارجی و اعتبارات اسنادی و هوشمند عمل نمودن جهت تشخیص و تسهیم هزینه ها جهت محاسبه بهای تمام شده کالای خریداری شد ه
امکان ارسال خروجی اطلاعات (export) به excel، word، pdf و نرم افزارهای مشابه
استفاده از جدول منابع و مصارف هنگام ثبت سند حسابداری از منوی خزانه داری و تهیه گزارش گردش وجوه نقد در نرم افزار خزانه داری
امکان صدور بن کالا دریافتی و پرداختی و تهیه گزارش بصورت تفکیکی
نرم افزار خزانه داری امکان ثبت دستور پرداخت و گرفتن تاییده و لینک شدن دستور پرداخت در موقع پرداخت بصورت نقدی و چکی

برخی از گزارشهای نرم افزار خزانه داری آرپا

گزارش گردش چکهای دریافتی با انواع فیلترهای متعدد بصورت تو در تو به نحوی که در این گزارش می توان آخرین وضعیت چک را مشاهده نمود یا اینکه گردش مراحل چک را پیش رو داشت
امکان تهیه گزارش از چکهای دریافتی و پرداختی به شخص بصورت کلی در تمامی وضعیت های موجود در نرم افزار خزانه داری
امکان تهیه گزارش از وضعیت دسته چکهای موجود دربرنامه در نرم افزار خزانه داری
گزارش هشدار چکهای دریافتی و پرداختی با تنظیم روز بصورت گزارشی تو در تو در نرم افزار خزانه داری
گزارش چکهای دریافتی و پرداختی بصورت توأم و نمایش مانده اختلاف بین آنها در نرم افزار خزانه داری
امکان چاپ رسید دریافت و پرداخت جهت دریافت و پرداخت پول نقد و چک در نرم افزار خزانه داری
امکان چاپ چک با فرمتهای تعریف شده
گزارش لیست چکهای صادر شده در نرم افزار خزانه داری
گزارش چکهای پرداختی پاس نشده
گزارش چکهای پرداختی پاس شده در نرم افزار خزانه داری
گزارش چکهای ابطال شده
گزارش چکهای تضمینی پرداختی خزانه داری
گزارش کلی و با گردش چکهای پرداختی با انواع فیلتر های مورد نیاز
گزارش لیست چکهای در جریان وصول در نرم افزار خزانه داری
گزارش چکهای تضمینی عودت داده شده
گزارش چکهای تضمینی دریافتی در نرم افزار خزانه داری
گزارش چکهای پس داده شده
گزارش کلی و با گردش چکهای دریافتی با انواع فیلتر های مورد نیاز در نرم افزار خزانه داری
گزارش چکهای نقد شده
گزارش چکهای نقد شده در نرم افزار خزانه داری
گزارش چکهای خرج شده
گزارش گردش حسابهای نقدینگی نرم افزار خزانه داری
گزارش صورت گردش صندوق و تنخواه
گزارش صورت ریز هزینه های انجام شده توسط تنخواه گردان
گزارش پیش بینی نقدینگی آتی در نرم افزار خزانه داری
T1

دریافت

T2

موجودی و گردش حسابهای خزانه داری

T3

عملیات چک های پرداختنی

T4

عملیات دریافت چک

T5

دریافت

T6

پرداخت

T7

سایر پرداخت ها

T8

عملیات چک های دریافتنی

T9

گزارش چک های دریافتنی