نرم افزار مدیریت فروش بتن و حسابداری بتن


نرم افزار بتن آرپا با قابلیت های چند سطحی برنامه بتن ریزی ,تولید فروش و حسابداری بتن , تعریف نوبت دهی مشتریان , انبار داری شن و ماسه مورد نیاز تمام شرکت های تولید کننده بتن و معادن شن و ماسه است.
نرم افزار تولید بتن و فروش بتن در شرکت های بتن آماده یک فرآیند خاص و پیچیده است. نرم افزار حسابداری و مدیریت فروش شرکتهای تولید کننده بتن آماده آرپا کلیه عملیات فرآیند تولید بتن را در بر گرفته است . سیستم بتن آرپا از زیر سیستم های حسابداری , انبار داری , و فروش تشکیل شده است .

برخی از امکانات نرم افزارمدیریت تولید و فروش بتن آرپا

ارتباط مستقیم با سایر سیستم ها بخصوص سیستم انبار،تولید، حسابداری، فروش و.. در نزم افزار بتن
نرم افزار بتن آرپا امکان ثبت قرارداد های فروش به همراه تمامی مشخصات مورد نیاز مندرج در قرارداد های فروش بتن
امکان عطف انتخابی بارنامه ها جهت ثبت فاکتور فروش و قیمت گذاری گروهی محصولات به تفکیک:نوع بتن، شیفت و.....در نرم افزار بتن
معرفی فرمول ساخت محصولات مختلف و مشخص نمودن فرمول خالص و ناخالص تولید به همراه ضایعات عادی(پرت) و ضایعات قابل بازیافت و محاسبه بهای تمام شده براساس کارت استاندارد محصول در نرم افزار بتن
امکان ثبت رسید انبار مواد و مصالح خریداری شده و ریالی کردن اقلام به تفکیک نوع مصالح ، کارخانه تأمین کننده و ... بصورت یکجا در نرم افزار بتن
امکان معرفی اضافات و کسورات در نوع های: پمپ دکل - پمپ ثابت - اجاره میکسر - انعام پمپ و میکسر - هزینه توقف به همراه تنظیمات حسابداری جهت درج اتومات موارد در صورتحسابها در نرم افزار بتن
امکان معرفی بچینگهای نا محدود و انتساب به بارنامه ها و تهیه گزارشات محصولات ارسالی به تفکیک آنها در نرم افزار بتن
معرفی مشخصات تکمیلی:تیپ سیمان ، هوای بتن، دمای بتن، نوع سیمان،کارخانه سازنده، محلهای بتن ریزی در نرم افزار بتن

مزیت های نرم افزار بتن آرپا

در نرم افزار بتن امکان معرفی مناطق مختلف به همراه تأثیر آنها بروی مبلغ بصورت درصد یا مبلغ ثابت
تعیین حداقل میزان بتن درروز در هر سرویس برای میکسر ها و پمپها در نرم افزار بتن
معرفی انواع پمپ و میکسربه همراه نوع مالکیت و ثبت مالک و راننده و استفاده آنها در بارنامه
در نرم افزار بتن آرپا معرفی وزن مخصوص و عیار بتن به همراه محاسبه اتوماتیک متراژ با توجه به تناژ و وزن مخصوص در بارنامه وجود دارد
امکان ثبت بارنامه عطف یا بدون عطف به قرارداد فروش و ثبت مشخصات مورد نیاز بارنامه در نرم افزار بتن
استفاده از امکاناتی نظیر کپی آخرین بارنامه و ذخیره و فراخوانی فرمتهای ساخت بتن به تفکیک روز، مشتری و نوع بتن در نرم افزار بتن
امکان محاسبه اتوماتیک اجاره ماشین آلات بر اساس: تعداد بارنامه، متراژ بتن، روزهای سرویسدهی و بصورت ادغامی و یا مقدار ثابت با اعمال شرط حداقل های مورد نیاز در نرم افزار بتن
گزارش حق سرویس راننده و اجاره پمپ و میکسر به تفکیک بارنامه و کلی
گزارش قرارداد خلاصه فروش بتن ، مصرف مصالح و بارنامه های فاکتور نشده بر اساس بچینگ در نرم افزار بتن
گزارش خلاصه بارنامه های صادره به تفکیک: شخص، بتن، گروه مشتری، ماه، روز و ...... در نرم افزار بتن

حسابداری اجاره میکسر

حسابداری اجاره میکسر

بارنامه

بارنامه

حسابداری حق السرویس راننده میکسر

حسابداری حق السرویس راننده میکسر

نرم افزار حسابداری، نرم افزار شرکتهای بتنی، نرم افزار بتن آماده، نرم افزار حسابداری بتن، نرم افزار حسابداری بتن آماده، نرم افزار حسابداری شرکتهای بتن آماده، نرم افزار حسابداری شرکتهای تولیدکننده بتن آماده

#نرم_افزار_حسابداری_شرکت_های_بتنی #نرم_افزار_حسابداری_برای_شرکت_های_بتنی #نرم_افزار_مدیریت_مالی_برای_شرکت_تولید_بتن #نرم_افزار_مدیریت_مالی_برای_شرکت_های_بتنی #نرم_افزار_حسابداری_شرکت_های_تولید_بتن #نرم_افزار_حساب_رسی_تولیدی_بتن #نرم افزار_حسابداری_برای_شرکت_های_تولید_کننده_بتن