داراییهای ثابت


نرم افزار داراییهای ثابت آرپا بخشی از زیر سیستم یکپارچه نرم افزار حسابداری و نرم افزار انبار داری آرپا می باشد . اموال و داراییهای ثابت هر مؤسسه جزو اقلامی از ترازنامه است که بسیار مورد توجه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری یا خریداران سهام موسسه یا اعتبار دهندگان می‌باشد.

این سیستم امکان نگهداری اطلاعات اموال و داراییهای ثابت شرکت شامل زمین، ساختمان، تأسیسات و ... و داراییهای عملیاتی شامل ماشین آلات، تجهیزات و ... همچنین ثبت هزینه های تعمیرات و نگهداری اساسی داراییهای ثابت را میسر می سازد.

امکانات نرم افزار اموال و داراییهای ثابت

معرفی انواع دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
عملیات افتتاح یا خرید دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
تعیین محل استقرار دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
عملیات جابه جایی و اسقاط دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
امکان بلا استفاده کردن یا استفاده مجدد دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
امکان ثبت تعمیرات یا فروش دارایی و سندهای مربوط به آن در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
تعیین روش محاسبه استهلاک دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
امکان صدور اسناد استهلاک دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
امکان محاسبه بهای تمام شده دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
صدور اسناد مالی دارایی‌ها در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
ثبت مالیات بر ارزش افزوده در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
عملیات پایان سال دارایی‌ها در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت

گزارشات در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت

گزارش دارایی به تفکیک نوع /گروه /محل استقرار دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
گزارش گردش دارایی و وضعیت دارایی در نرم افزار اموال و داراییهای ثابت
#اموال و دارایی ثابت# #سیستم اموال و دارایی ثابت# #نرم افزار اموال و دارایی# #نرم افزار حسابداری# #نرم افزار انبارداری#