به گزارش صندوق بین المللی پول

مشکلات نظم و انضبات مالی در بازگرداندن رشد اقتصادی برزیل
نویسنده : Troy Matheson
۱۵ نوامبر ۲۰۱۶

- به نظر می رسد برزیل در حال خروج از رکود عمیق است
- نرخ رشد خروج از این بحران اندک و تدریجی خواهد بود
- ثبات مالی بلند مدت می بایست ترمیم شود
در حالی که نشانه هایی دیده می شود که حاکی از خروج برزیل از رکود اقتصادی ست ، چشم انداز اقتصادی آینده ی برزیل به توانایی های دولت جدید برزیل به پیاده سازی گشترده ی اصلاحات اقتصادی برای بازگرداندن ثبات مالی ، تکیه دارد . اینها مواردی بود که در بررسی سالانه ی صندوق جهانی پول بدان ها اشاره شده بود.
بنابر این گزارش ، بزرگترین اقتصاد امریکای لاتین در نیمه ی دوم سال ۲۰۱۶ ، پیشبینی می شود با ادامه ی اصلاحات اقتصادی ، و کاسته شدن از عدم اعتماد سیاسی رو به رو باشد . IMF (صندوق جهانی پول) رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۶ برزیل را منفی ۳.۳ درصد ، و برای سال ۲۰۱۷ مثبت نیم در صد پیش بینی می کند. این موسسه بیان میدارد ریسک ها و خطرات اقتصادی همچنان بر آینده ی اقتصادی برزیل سایه انداخته اند ، اما سیگنال های مثبت در حال ظهور هستند. مهمترین ریسک داخلی برزیل این است که دولت جدید در پیاده سازی استراتژی ثبات مالی خود ناکام بماند و به موجب آن اقدامات خودسرانه و خارج از انظباط مالی افزایش یابد. رسیک های خارج نهادی که برزیل با آنها دست به گریبان است شامل طولانی شدن رشد اقتصادی کم در اقتصادهای پیشرفته و نو ظهور ، به ویژه چین ، کاهش بیشتر قیمت کالاهای صادراتی ، و شرایط مالی سخت و ریاضت مدارانه تری ست. دستور العملی سریع تر از پروسه ی مورد نیاز برای اصلاحات ، نشان از ریسکی رو به رشد دارد که می تواند بهبود سرمایه گذار را با خطر مواجه کند ، و نرخ بهره ی سرمایه گذاری خارجی در برزیل را افزایش دهد ، حتی با وجود پایین ماندن نرخ بهره ی جهانی .
 

 
#صندوق_بین_المملی_پول #رشد_اقتصادی #برزیل #پیشبینی_اقتصادی
#آرپا #نرم_افزار_حساب_داری #نرم_افزار_مالی #سیستم_مدیریت_مالی #نرم_افزار_مدیریت_مالی #نرم_افزار_حساب_داری_ترکی #نرم_افزار_حساب_داری_انگلیسی #نرم_افزار_حساب_داری_چینی